Sakspapirer til årsmøtet 2023

Kreditering: Zarnell – stock.adobe.com

Her er sakspapirene til årsmøtet i UH-ped-nettverket 6.juni i Bergen.

Vi setter pris på gjestfriheten til UIB og gleder oss til å se dere i vest om ikke så lenge.

Mvh,

Styret

Reklame

Program for årsmøtet i nettverket 6.juni ved UIB

Program 5.juni: Skriveseminar, VilVite, Thormøhlens gate 51

11.00- 12.00: Lunsj

12.00- 16.00: Skriveseminar

19.00: Middag på Bjerck, Torgallmenningen 1A

Program 6.juni: Årsmøte, VilVite, Thormøhlens gate 51

09.00- 10.00: Kaffe og registrering

10.00- 12.00: Årsmøte

12.00- 13.00: Lunsj

13.00- 14.00:

Marie van der Kloet (Førsteamanuensis, UPED, IPED) & Gabriela Wale Soto (Stipendiat, UPED, IPED)

Title: Equity, Accessibility and Inclusive Teaching in University Pedagogy  

Abstract: This presentation focuses on representation and expertise in university pedagogy with the goal of thinking through how to develop equity, accessibility and inclusive teaching in our courses/programs and in the field of academic development. Participants will start by considering some reflective, critical questions about their programs. Then, presenters will discuss some observations and challenges the UiB university pedagogy has experienced with developing courses on equity and accessibility. Finally, there is time for consideration of systemic barriers to change and identifying concrete next steps for development of inclusive teaching in our institutions.   

14.00- 14.30: Pause 

14.30- 15.15:

Robert Gray (Førsteamanuensis, UPED, IPED) & Robert Kordts (Førsteamanuensis, UPED, IPED):  

Title: University Pedagogy at the University of Bergen: Challenges and Developments 

Abstract: Due to changed expectations and context, the university pedagogy (UPED) program at UiB has undergone a revision in 2020-21. In this presentation, we will share some of the program’s changes, including its revised structure, staff and extensions such as the Teaching and Learning in Higher Education (TeLEd) research group. The presentation will also include current challenges we face at UiB’s UPED program.

15.15:15.30: Avslutning

Minner om fristen (18.april) for å komme med innspill til årsmøtet i UH-ped-nettverket 6.juni ved UIB

Styret i UH-ped-nettverket ønsker velkommen til årsmøte 6.juni kl.10.00-16.00 ved Universitetet i Bergen. Dagen er delt i to med årsmøte før og et faglig seminar etter lunsj. I år er det lagt opp til middag kvelden før, 5.juni, for de som ønsker å delta på det. Nærmere informasjon med program og faglig innhold kommer. Årsmøtet er gratis og lunsj og middag er inkludert.

Det blir avholdt et skriveseminar for bokprosjektet dagen før (5.juni) der du kan bidra uavhengig om du er forfatter eller ei med å gi respons på utkast.

Nettverket representerer alle UH-ped-miljøer i Norge og ønsker innspill både til saker til årsmøtet og saker styret kan jobbe med i neste styreperiode. Innspill til årsmøtesaker sendes til inger.c.erikson@bi.no før 18.april.

Her er lenke til påmeldingsskjema for årsmøte og skriveseminar med frist 26.mai.

Årsmøte i UH-ped-nettverket 6.juni ved UIB

Styret i UH-ped-nettverket ønsker velkommen til årsmøte 6.juni kl.10.00-16.00 ved Universitetet i Bergen. Dagen er delt i to med årsmøte før og et faglig seminar etter lunsj. I år er det lagt opp til middag kvelden før, 5.juni, for de som ønsker å delta på det. Nærmere informasjon med program og faglig innhold kommer. Årsmøtet er gratis og lunsj og middag er inkludert.

Det blir avholdt et skriveseminar for bokprosjektet dagen før (5.juni) der du kan bidra uavhengig om du er forfatter eller ei med å gi respons på utkast.

Nettverket representerer alle UH-ped-miljøer i Norge og ønsker innspill både til saker til årsmøtet og saker styret kan jobbe med i neste styreperiode. Innspill til årsmøtesaker sendes til inger.c.erikson@bi.no før 18.april.

Her er lenke til påmeldingsskjema for årsmøte og skriveseminar med frist 26.mai.

Minner om digitalt temaseminar om publiseringskanaler i dag 15.mars kl.11.00-12.00

Bilder av en stabel med magasiner foran bøker i en bokhylle
Bilde: unsplash.com

Trenger UH-sektoren en nasjonal publiseringskanal for praksisrapporter?

Flere har tatt til orde for at det bør finnes en publiseringskanal i tillegg til UNIPED som har fokus på å gjøre praksisrapporter tilgjengelig. Alternative publiseringskanaler ble diskutert under årsmøtet i 2022. Dette temaseminaret er en videreføring av diskusjonen og en del av prosessen for å finne ut hvilke ønsker og krav nettverksmedlemmene har, hvilke eksisterende løsninger som eventuelt kan integreres eller utvides, og hvordan publisering av andre format kan organiseres, samt hvilke risikoer og ulemper dette kan medføre.

Vi ønsker alle som er interessert i å delta på temaseminaret velkommen. Videresend gjerne invitasjonen til interesserte kollegaer.

Lenke til Zoom: https://binorwegianbusinessschool.zoom.us/j/68886855729?pwd=OGxDUi9uMDlYT25rQmNsODh1MWdPUT09

Minner om digitalt temaseminar om publiseringskanaler i dag 15.mars kl.11.00-12.00

Bilder av en stabel med magasiner foran bøker i en bokhylle
Bilde: unsplash.com

Trenger UH-sektoren en nasjonal publiseringskanal for praksisrapporter?

Flere har tatt til orde for at det bør finnes en publiseringskanal i tillegg til UNIPED som har fokus på å gjøre praksisrapporter tilgjengelig. Alternative publiseringskanaler ble diskutert under årsmøtet i 2022. Dette temaseminaret er en videreføring av diskusjonen og en del av prosessen for å finne ut hvilke ønsker og krav nettverksmedlemmene har, hvilke eksisterende løsninger som eventuelt kan integreres eller utvides, og hvordan publisering av andre format kan organiseres, samt hvilke risikoer og ulemper dette kan medføre.

Vi ønsker alle som er interessert i å delta på temaseminaret velkommen. Videresend gjerne invitasjonen til interesserte kollegaer.

Lenke til Zoom: https://binorwegianbusinessschool.zoom.us/j/68886855729?pwd=OGxDUi9uMDlYT25rQmNsODh1MWdPUT09

Temaseminar om førstelektoropprykk 14.september kl.14.00-15.30

Vi har den glede å ønske dere velkommen til et nytt, spennende og aktuelt temaseminar om prosessen rundt førstelektoropprykk.

På seminaret vil Hakel, Eriksen og Nordkvelle presentere resultater fra en undersøkelse av 31 søknader og vurderinger av søknader til stilling og opprykk til førstelektor. De har sett etter hvordan søkere og vurderingskomiteer skriver sine søknader og vurderinger, og fokuserer på hvordan en forholder seg til forskriftens kriterier og tilgjengelige veiledninger for utforming av søknader og vurderinger. Resultatene av undersøkelse vil først og fremst være av interesse for potensielle søkere, og de veilederne som er koblet til dem, men også for medlemmer av vurderingskomiteer. Resultatene tilsier også at HR og utdanningsledere bør vise undersøkelsen stor interesse. Formålet med studien er å bidra til å gjøre kriteriene klarere og lettere å anvende for søkere og vurderingskomiteer. Forståelsen av hva som regnes som FoU innsats og «spesielle kvalifikasjoner» vies spesiell oppmerksomhet. Dernest er hensikten å redusere sjansene for vilkårlig og ukyndig behandling av søkere. Vi vil bruke seminaret til å diskutere tiltak og framtidsutsikter.

Tips gjerne kolleger og andre aktuelle ved din institusjon. Her er lenke til seminaret.

Seminar om førstelektoropprykk

Hold av14. september kl.14-15.30 om du er interessert i førstelektoropprykk. Da blir det arrangert et seminar om prosessen rundt og kriteriene for førstelektoropprykk.

Bakgrunnen for seminaret er et prosjekt gjennomført av Katja Hakel (NTNU), Stig Eriksen og Yngve Nordkvelle (HINN) som har hatt som målsetting å avdekke bredden i tolkingen av kriteriene og kartlegge uavklarte områder og misforståelser i prosessen rundt førtelektoropprykk. Resultatene av prosjektet vil kunne bidra til å veilede førstelektorkandidater og økt kvalitetssikring av komitevurderinger.

På seminaret vil prosjektgruppa dele av sine erfaringer og vil være relevant for både førstelektorkandidater, kommisjonsmedlemmer og de som har ansvar for tilrettelegging for opprykk.

Her er Zoomlenke til seminaret