Førsteamanuensis/førstelektor i høgskulepedagogikk

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig en fast stilling i 100%  som førsteamanuensis/førstelektor ved Avdeling for utvikling av læring og undervisning

Stillinga inngår i einingas kjernestab og vil ha kontor ved eit av våre fem campus i Bergen, Stord, Haugesund, Sogndal eller Førde. Det må påreknast noko reising.

Fagområdet for stillinga er universitets- og høgskulepedagogikk. Dette vil mellom anna innebere ulike aktivitetar knytt til nytt meritterings- og kvalifiseringssystem, systematisk arbeid med utdanningskvalitet og strategiske søknadar m.a. i samband med utlysning av status som Senter for framifrå undervisning (SFU). Den som vert tilsett vil både undervise, rettleie og forske innanfor fagområdet

Les meir her

20 % stilling som førsteamanuensis i pedagogikk

Det er ledig 20% fast stilling som førsteamanuensis i pedagogikk ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Ved Avdeling Dans er det ledig 20% fast stilling som førsteamanuensis i pedagogikk. Stillingen er tillagt undervisning og veiledningsoppgaver, samt oppgaver knyttet til  FOU-arbeid, innen lærerutdanningens studieportefølje som er praktisk pedagogisk utdanning (PPU), UH-pedagogikk og videreutdanning i praksisveiledning.

Les mer her.

Ledig stilling som stipendiat innen ingeniørsutdanningsvitenskap (NTNU)

Det er ledig stilling som stipendiat innen ingeniørsutdanningsvitenskap ved Institutt for elektroniske system på Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk. Kandidaten vil være del av et fellesskap som jobber med utdanningsutvikling og -forskning, både på Institutt for elektroniske system og i samarbeid med Institutt for pedagogikk og livslang læring.

Søknadsfrist: 18.04.2021

Ledig to stillinger som professor/dosent førsteamanuensis/førstelektor (UiT)

Ved Universitetet i Tromsø er det ledig to faste 100% stillinger som professor/dosent/ førsteamanuensis/ førstelektor. Stillingen er tilknyttet ressurssenter for undervisning, læring og teknologi (Result).

Stilling 1: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/200821/professor-dosent-foersteamanuensis-foerstelektor-ved-ressurssenter-for-undervisning-laering-og-teknologi-result

Stilling 2: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/200803/professor-dosent-foersteamanuensis-foerstelektor-ved-ressurssenter-for-undervisning-laering-og-teknologi-result

Søknadsfrist: 4. april 2021

Ledig stilling som Professor/dosent Førsteamanuensis/førstelektor (UiA)

Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 100% stilling som professor/dosent/ førsteamanuensis/førstelektor i universitets -og høgskolepedagogikk. Stillingen er tilknyttet UiA PULS (Pedagogisk utviklings- og læringssenter). PULS er lokalisert på Campus Kristiansand, men det må også påregnes undervisning på Campus Grimstad.

Søknadsfrist: 15. februar 2021