Stipendiat tilknytt prosjektet «Den Gode Studentopplevelsen»

Ved Senter for profesjonsstudier (SPS) er ei fireårig stilling som ph.d.-stipendiat med 25% pliktarbeid ledig på eit følgjeforskingsprosjekt som er tilknytt Den Gode Studentopplevelsen (DGS)

https://www.oslomet.no/om/ledige-stillinger/stipendiat-tilknytt-prosjektet-den-gode-studentopplevelsen

Søknadsfrist 15.09.2021

Ledig stilling som stipendiat innen ingeniørsutdanningsvitenskap (NTNU)

Det er ledig stilling som stipendiat innen ingeniørsutdanningsvitenskap ved Institutt for elektroniske system på Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk. Kandidaten vil være del av et fellesskap som jobber med utdanningsutvikling og -forskning, både på Institutt for elektroniske system og i samarbeid med Institutt for pedagogikk og livslang læring.

Søknadsfrist: 18.04.2021

Ledig to stillinger som professor/dosent førsteamanuensis/førstelektor (UiT)

Ved Universitetet i Tromsø er det ledig to faste 100% stillinger som professor/dosent/ førsteamanuensis/ førstelektor. Stillingen er tilknyttet ressurssenter for undervisning, læring og teknologi (Result).

Stilling 1: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/200821/professor-dosent-foersteamanuensis-foerstelektor-ved-ressurssenter-for-undervisning-laering-og-teknologi-result

Stilling 2: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/200803/professor-dosent-foersteamanuensis-foerstelektor-ved-ressurssenter-for-undervisning-laering-og-teknologi-result

Søknadsfrist: 4. april 2021

Ledig stilling som Professor/dosent Førsteamanuensis/førstelektor (UiA)

Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 100% stilling som professor/dosent/ førsteamanuensis/førstelektor i universitets -og høgskolepedagogikk. Stillingen er tilknyttet UiA PULS (Pedagogisk utviklings- og læringssenter). PULS er lokalisert på Campus Kristiansand, men det må også påregnes undervisning på Campus Grimstad.

Søknadsfrist: 15. februar 2021