Førsteamanuensis i universitetspedagogikk ved UIB

Ved Institutt for pedagogikk, Det psykologiske fakultet, er det ledig ei fast stilling som førsteamanuensis i universitetspedagogikk.

Institutt for pedagogikk inkluderer lærarutdanning, utdanningsvitskap, spesialpedagogikk og universitetspedagogikk. Det er om lag 45 tilsette ved instituttet. 

Den som vert tilsett vil ha sin arbeidsplass ved Institutt for pedagogikk i Bergen og arbeidsoppgåvene vil primært vere knytt til det universitetspedagogiske fagmiljøet. Den universitetspedagogiske aktiviteten retter seg mot heile universitetet og inkluderer undervising, rådgjeving og forsking.

Les meir om stillinga her!

Reklame

Tre stipendiatstillinger ved Senter for Profesjonsstudier- OsloMet

Senter for profesjonsstudier har ledig tre åremålsstillinger som ph.d.-stipendiat. Vi ser etter deg som har interesse for forskning på senterets forskningsfelt, og som har en mastergrad eller tilsvarende innen fag som sosiologi, pedagogikk, historie, filosofi, statsvitenskap, sosialantropologi, økonomi, psykologi eller master fra et profesjonsfag (f.eks. sykepleie, sosialt arbeid, master for lærere).

Stillingene skal knyttes til et av senterets temaområder. For å vurdere hvorvidt og hvordan din prosjektidé passer inn, kan du se på forskningsgruppene ved SPS, og eventuelt rådføre deg med forskningsgruppelederne, som du finner kontaktinfo til på gruppenes nettsider.

Se også gjerne på tidligere og pågående doktorgradsprosjekter ved senteret.

Stipendene er treårige, med mulighet for inntil ett års forlengelse dersom det blir lagt til pliktarbeid

Les mer her!

Førsteamanuensis/førstelektor i universitetspedagogikk ved UIT

Ved Result er det ledig en fast stilling som enten førsteamanuensis eller førstelektor på feltet undervisning og læring i høyere utdanning. UiT har tatt en aktiv og sentral rolle i universitets- og høgskolesektorens satsing på utdanningskvalitet, eksempelvis ved ordning for merittering av fremragende undervisning, og systematisk arbeid med dokumentasjon av universitetspedagogisk kompetanse.

Vi ønsker en engasjert person som kan bidra i vårt systematiske arbeid med utvikling av utdanningskvalitet. Arbeidssted er Tromsø.

Les mer her

Professor/dosent/førsteamanuensis/førstelektor innen forskning og utvikling i høyere utdanning

Ved Result er det ledig en fast stilling som enten professor, dosent, førsteamanuensis eller førstelektor innen forsknings- og utviklingsarbeid rettet inn mot ledelse, organisering og styring i universitets- og høgskolesektoren. Universitets- og høgskolesektoren er i stadig omstilling, og det er behov for mer kunnskap om hvordan internasjonale og nasjonale føringer virker inn på undervisning og læring på institusjonsnivå. Vi trenger mer kunnskap om vilkår for arbeid med undervisnings- og læringskvalitet i sektoren, både på samfunns- institusjons-, og individnivå. Vi ønsker en engasjert person som kan være med å løfte enhetens kompetanse på disse områdene.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Les mer om stillingen her

Associate Professor related to Teaching and Learning in Higher Education at LINK – Centre for Learning, Innovation & Academic Development

The position involves 47 % teaching, 47 % research, and 6 % administrative tasks at LINK. LINK is a multidisciplinary center directly organized under the University Board at the University of Oslo (UiO).

Candidates for the position are expected to pursue a research agenda of high relevance for the interdisciplinary educational development work of LINK, for LINKs strategic position within UiO, and for LINKs contribution to UiO´s strategic goals. Relevant research themes could be:

a) Digital (including use of video) and hybrid design for teaching and learning based on universal design
b) Student-active forms of learning and learning centered teaching/pedagogical design
c) Innovative assessment methods in higher education
d) Learning analytics and evaluation of students’ learning
e) Governance and leadership in higher education

Read the position announcement here.

Application deadline: 20 March 2023

Kristiania søker rådgiver til vikariat på avdeling for pedagogisk utvikling

Bilde av inngangsparti til Høgskolen Kristiania

Avdeling for pedagogisk utvikling er en del av PedTek som er et støttesenter for faglige ansatte. Senteret har stor aktivitet på utdanningsrelaterte prosjekter knyttet til studieprogramutvikling, undervisning, vurdering, læringsdesign og bruk av teknologi i undervisningen. Avdelingen støtter høyskolens fagstab i utvikling av nye læringsmetoder, utvikler og drifter kurs i UH-pedagogikk, legger til rette for forskning på egen undervisningsaktivitet, samt administrerer høyskolens meritteringsordning for undervisere.  Avdelingen er organisert i faglig linje under prorektor for utdanning og samarbeider tett med fagmiljøene ved høyskolen. Høyskolen har planlagt utvikling av flere nye studieprogram i nærmeste framtid og dette gir økt behov for rådgivning av høyskolens faglige ansatte innen utvikling av både læringsdesign og programdesign. Denne utviklingen omfatter både campusbasert utdanning og nettstudier, så vel som en interesse for hybride løsninger som kan øke fleksibiliteten for høyskolens studenter.

En av våre ansatte skal ut i svangerskapspermisjon til sommeren og med dette som bakgrunn søker vi en motivert medarbeider til et vikariat som rådgiver på avdeling for pedagogisk utvikling.

Les mer om stillingen her.

Postdoctoral Fellow University Pedagogy at UIO

Bilde av uteområdet ved Blindern. Steintrapper og park med trær og plen.

Applicants are invited for a three or four year position as Postdoctoral Fellow in university pedagogy attached to the Department of Education (IPED), Faculty of Educational Sciences, University of Oslo. Through their research, the Postdoctoral Fellow is expected to contribute directly to the ongoing research project Academic Hospitality in Interdisciplinary Education  funded by the Research Council of Norway. 

The Postdoctoral Fellow is expected to collaborate with the project research group in the development, implementation and dissemination of AHIE research. The Fellow will also be expected to take on research administrative duties, such as contributing to the AHIE Forum (a biannual meeting of stakeholders dedicated to interdisciplinary education) and co-organising the project’s final international conference in 2025. We welcome applicants who demonstrate their motivation and abilities to participate in all stages of the project, from the data collection to the dissemination of research findings. We are equally interested in applicants who have the knowledge and skilled know-how to develop innovative university pedagogy courses to strengthen interdisciplinary education.

Read more

Ledig stilling som professor/ førsteamanuensis i utdanningsledelse på BI

Ved Institutt for kommunikasjon og kultur er det ledig en fast stilling som professor/ førsteamanuensis i ledelse av utdanningssektoren, dette kan gjelde både barnehage og skole.

Handelshøyskolen BI er en av Norges største leverandører av videreutdanning for utdanningsledere og har nå ytterligere etterspørsel og aktivitet innenfor fagfeltet. Vi søker å ansette en medarbeider som kan bidra med undervisning og forskning rettet mot ledelse av læring, kontinuerlig forbedringsarbeid og profesjonell læringskultur innen skole- og barnehagesektoren. En foretrukken kandidat forventes å være en drivkraft i Senter for Innovasjon i Utdanning og BIs overordnete forskningsstrategi. 

Klikk HER for mer informasjon.

Ledig stilling som Førsteamanuensis/førstelektor i universitets- og høgskulepedagogikk ved HVL

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig en 100% fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor i universitets- og høgskulepedagogikk ved Avdeling for utvikling av læring og undervisning.
Stillinga inngår i einingas faste stab og vil ha kontor ved ein av våre fem campus, i Bergen, Stord, Haugesund, Sogndal eller Førde. Det må påreknast noko reising.

Fagområdet for stillinga er universitets- og høgskulepedagogikk. Dette vil mellom anna innebere ulike aktivitetar knytt til undervisning, meritteringsordning, systematisk arbeid med utdanningskvalitet og strategiske søknadar. Den som vert tilsett vil både undervise, rettleie og forske innanfor fagområdet.

Les meir om stillinga i denne lenka.

BI’s Læringssenter søker seniorrådgiver til det fagpedagogiske utviklingsarbeidet

Læringssenteret søker en seniorrådgiver som skal være med på oppfølging av et meritteringssystem på BI og samtidig utvikle en forskningsveiledningsmodul for de faglige. Du vil bidra til det pedagogisk-strategiske arbeidet knyttet til BIs strategi. Både merittering og forskningsveiledning krever en tett og stor oppfølging, og et sentralt område er å utvikle, gjennomføre og støtte disse pedagogiske initiativene. I tillegg til dette vil stillingen være pedagogisk veileder i førstelektorløpet som BI har igangsatt. Du vil også ha en nøkkelfunksjon i et pedagogisk råd ved å forberede, dokumentere, og gjennomføre pedagogiske initiativ til rådet i samarbeid med Læringssenteret og prorektor.

Stillingen vil inngå i faggruppen pedagogikk som i dag består av fire faste ansatte. Du vil være knyttet til hele Læringssenteret og jobbe tett med leder av Læringssenteret i det pedagogisk strategiske samarbeidet.

For mer informasjon se denne lenken.