Medlemmer

Medlemskap i nettverket er institusjonelt, dvs. nettverket er en sammenslutning av de enhetene ved institusjonene som arbeider med universitets- og høgskolepedagogikk.

Satsene for medlemskap (som vedtatt på årsmøte 2022) er som følger:

Institusjoner opp til 500 ansatte – 7.000 NOK
Institusjoner mellom 500-1000 ansatte – 12.000 NOK
Institusjoner med flere enn 1000 ansatte – 17.000 NOK

Institusjoner som tilbyr kursopplegg i universitets- eller høgskolepedagogikk kan være medlemmer, selv om de ikke har en UHped-enhet. Institusjoner uten UHped-enhet og uten UHped-kurs kan delta i nettverket med observatørstatus. Følgende institusjoner/enheter er med i nettverket pr. dato:

Medlemsoversikt pr. 30. juni 2021

Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH)

Høgskolen i Innlandet (INN)Seksjon for UH-pedagogikk og kvalitet

Høgskolen i Østfold (HiØ)Pedagogisk utviklings- og læringssenter (PULS)

Høgskolen på Vestlandet (HVL)Avdeling for utvikling av læring og undervisning (ALU)

MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn (MF)

Norges Handelshøgskole (NHH)

Norges idrettshøgskole (NIH)

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)Seksjon for læring og lærerutdanning

       Nord Universitet (NORD)

Norges musikkhøgskole (NMH)

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Seksjon for universitetspedagogikk (Uniped)

OsloMet storbyuniversitetet (HiOA)Senter for profesjonsstudier (SPS)

Politihøgskolen (PHS)

Universitetet i Agder (UiA)Pedagogisk utviklingssenter (PULS)

Universitetet i Bergen (UiB)UiBs enhet for opplæring, forskning og utvikling (UPED)

Universitetet i Oslo (UiO)LINK – Senter for læring og utdanning

Universitetet i Stavanger (UiS)Uniped

Universitetet i Sørøst-Norge (USN)- eDU- Ressursenter for undervisning og læring

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT)Ressurssenter for undervisning læring og teknologi (RESULT), ILP, HSL-fakultetet

Reklame