Medlemmer

Medlemskap i nettverket er institusjonelt, dvs. nettverket er en sammenslutning av de enhetene ved institusjonene som arbeider med universitets- og høgskolepedagogikk. Institusjonen/enheten melder inn antall ansatte ved enheten og betaler medlemsavgift i henhold til dette. (Det er således ikke individuelt medlemsskap).  Institusjoner som tilbyr kursopplegg i universitets- eller høgskolepedagogikk kan være medlemmer, selv om de ikke har en UHped-enhet. Institusjoner uten UHped-enhet og uten UHped-kurs kan delta i nettverket med observatørstatus. Følgende institusjoner/enheter er med i nettverket pr. dato:

Medlemsoversikt pr. 01. juli 2017

Det teologiske menighetsfakultet

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH)

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA): Senter for profesjonsstudier (SPS) and Fremragende profesjonskvalifisering

Høgskolen i Sørøst-Norge (USN)

Høgskolen i Østfold (HiOf): Pedagogisk utviklings- og læringssenter (PULS)

Høgskulen på Vestlandet (HVL)

Norges Arktiske Universitet (UiT): Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi (Result)

Norges Handelshøyskole (NHH)

Norges idrettshøgskole (NIH)

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU): Læringssenteret

Norges musikkhøgskole

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU): Uniped

Politihøgskolen (PHS)        

Universitetet i Agder (UiA): Pedagogisk utviklingssenter (PULS)

Universitetet i Bergen (UiB): Program for universitetspedagogikk

Universitetet i Oslo (UiO): Faglig enhet for universitetspedagogikk (FUP)

Universitetet i Stavanger (UiS): Uniped

Reklamer