Medlemmer

Medlemskap i nettverket er institusjonelt, dvs. nettverket er en sammenslutning av de enhetene ved institusjonene som arbeider med universitets- og høgskolepedagogikk. Institusjonen/enheten melder inn antall ansatte ved enheten og betaler medlemsavgift i henhold til dette. (Det er således ikke individuelt medlemsskap).  Institusjoner som tilbyr kursopplegg i universitets- eller høgskolepedagogikk kan være medlemmer, selv om de ikke har en UHped-enhet. Institusjoner uten UHped-enhet og uten UHped-kurs kan delta i nettverket med observatørstatus. Følgende institusjoner/enheter er med i nettverket pr. dato:

 

Medlemsoversikt pr. 11. november 2016

Universitetet i Agder: Pedagogisk utviklingssenter (PULS)

Universitetet i Bergen: Program for universitetspedagogikk

Universitetet for miljø – og biovitenskap: Seksjon for læring og lærerutdanning

Universitetet i Nordland: Profesjonshøgskolen,  lærerutdanning, kunst og kulturfag

Universitetet i Oslo: Fagområde for universitetspedagogikk

Universitetet i Stavanger: Uniped

Universitetet i Tromsø: Universitetspedagogisk Faggruppe, ILP, HSL-fakultetet

Norges teknisk- og naturvitenskapelige universitet: Seksjon for universitetspedagogikk (Uniped)

Norges musikkhøgskole

Dronning Mauds Minne

Høgskolen i Lillehammer

Høgskolen i Oslo og Akershus: Senter for profesjonsstudier og Fremragende profesjonskvalifisering

Høgskolen i Sogn og Fjordane

Høgskolen Stord/Haugesund

Høgskolen i Østfold, Program for undervisning, læring og  studiekvalitet (PULS)

Høgskolen i Sørøst-Norge

Høgskolen i Bergen

Norges Idrettshøgskole

Norges Handelshøgskole

Politihøgskolen