Temaseminar om nasjonalt samarbeid på basiskompetanse

Vi ønsker velkommen til digitalt temaseminar:

Kritisk diskusjon om nasjonalt samarbeid på pedagogisk basiskompetanse

  • Hva er bra med samarbeid?
  • Mulige bjørnetjenester vi gjør oss selv?
  • Kritisk reflektere over arbeidet som gjøres med å støtte tverrinstitusjonelle samarbeid

Torsdag 11.mai kl.12-13

Her er lenke til Zoom!

Vel møtt!

Reklame