Vi minner om LÆRINGSFESTIVALEN 2022

Læringsfestivalen skal inspirere, motivere og syne gode, nye og spennande tilnærmingar til undervising og læring i universitets- og høgskulesektoren.

Programmet er klart og det er tidligpris ut mars!

Gilly Salmon åpner Læringsfestivalen 2022!

Professor Gilly Salmon er ein av verdas leiande tenkjarar, forskarar og utøvarar innan læringsframtider (learning futures), og ho står bak den internasjonalt kjende læringsdesignmetodikken Carpe Diem. Resten av programmet består av over femti ulike bidrag, både munnlege presentasjonar og rundebordkonferansar med tema som digitalisering, vurdering med meir.

Les mer her

Educational Development Writing Retreat May 29-31, 2022

Logo

Interested in developing a scholarly writing project about educational development? Invitations are open for a spring writing retreat, focused on projects aligned with educational development topics. This retreat will be facilitated by members of the International Journal of Academic Development (IJAD) editorial team, but there is no expectation that participants are writing for IJAD. The retreat is offered in two formats: (1) fully online or (2) online May 29-30 and on site (Aarhus, Denmark) on May 31, for those attending the ICED Conference. Registration is 70 Euro (about $80 at recent exchange rates) and a few scholarships are available. For more information and to register, please see the ICED 22 Conference website.

Kvalitetskonferansen 2022, 23.mars ved HINN

Kvalitetskonferansen er en av Høgskolen i Innlandet sine årlige konferanser. I 2022 går konferansen av stabelen onsdag 23. mars med tittelen RE-vurdering i høyere utdanning.

Logo Kvalitetskonferansen 2022

RE-vurdering i høyere utdanning

Tema for årets konferanse er vurdering. Er det mulig å RE- vurdere måten vi tenker om vurdering, slik at vår vurderingspraksis i større grad kan bidra til å fremme studentenes læring? Konferansens bidragsytere vil reflektere over dette, men også dele gode eksempler på hvordan det kan gjøres.

Mer informasjon og påmelding finner du her: Kvalitetskonferansen 2022

Utdanningskonferansen: Utdanningskvalitet i endring – mellom realiteter og idealer 

Velkommen til digital konferanse ved UiT Norges arktiske universitet 7.–8. februar 2022.

Utdanningskonferansen Utdanningskvalitet i endring – mellom realiteter og idealer 7. og 8. februar 2022 i  regi av Result, UiT Norges arktiske universitet er digital!

På konferansen vil vi diskutere og dele erfaringer om kvalitet i høyere utdanning. Tema som belyses er: Hva har økt nasjonalt og lokalt fokus på utdanningskvalitet ført til for studenter, for undervisere og for utdanningsledere som jobber med utvikling og styrking av undervisning og læring? Hvordan kan vi identifisere utfordringer og finne mulige løsninger, og hva kan vi lære av hverandre?

Prorektor for utdanning, Kathrine Tveiterås, åpner konferansen. Deretter vil flere spennende forskere bidra med presentasjoner om ulike aspekter ved utdanningskvalitet, – i tillegg vil det bli mulighet for erfaringsutveksling og diskusjon om ulike praksiser for kvalitet i utdanning. Du kan lese hele programmet her:  utdanningskvalitet-konferanse2022 | Utdanningskonferansen i Tromsø 2022 (uit.no)

Målgruppen for konferansen er undervisere og forskere med interesse for kvalitetsarbeid, utdanningsledere og faglig/administrativt ansatte med ansvar for kvalitet i utdanninger. 

Frist for påmelding er 2. februar 2022, påmeldingen gjør du er: Påmelding | utdanningskvalitet-konferanse2022 (uit.no) Konferansen er gratis. Velkommen som deltaker!

Læringsfestivalen 2022

Læringsfestivalen skal inspirere, motivere og syne gode, nye og spennande tilnærmingar til undervising og læring i universitets- og høgskulesektoren.

Bli med å skape Læringsfestivalen 2022 på NTNU! Sammen vil vi utvikle kunnskapsbasert undervisning, læring og vurdering. Du kan bidra ved å dele erfaringer, refleksjoner og kunnskap om studentenes læring og din egen undervisning.  

På Læringsfestivalen kan du både inspirere og bli inspirert gjennom spennende tilnærminger til undervisning og læring. Læringsfestivalen er en møteplass der undervisere og engasjerte i utdanning utveksler kunnskap, erfaringer og forskningsresultater. Du kan også knytte kontakter og etablere nettverk for videre samarbeid.

Hva engasjerer deg for tiden? Hva rører seg i ditt miljø? Læringsfestivalen skal handle om det dere er opptatt av.

I tillegg ønsker vi ekstra oppmerksomhet rundt temaene bærekraft, vurdering og digitalisering.  

Hva vil det si for en utdanningsinstitusjon å være bærekraftig? Kan det innebære noe mer enn færre flyreiser? Hvordan kan vi lykkes med å utnytte vurdering til læring, slik at den får verdi ut over rangering og diskvalifisering? Hva har de siste to årene med påtvunget digitalisering lært oss om undervisning, læring og vurdering?

Les mer her: Invitasjon til bidrag

«Utdanningskvalitet i endring? Mellom realiteter og idealer»

Velkommen til konferanse ved UiT Norges arktiske universitet 7.–8. februar 2022

Photo by Pixabay on Pexels.com

Result ved UiT Norges arktiske universitet inviterer til konferansen Utdanningskvalitet i endring – mellom realiteter og idealer 7. og 8. februar 2022 i Tromsø. På konferansen vil vi diskutere og dele erfaringer om kvalitet i høyere utdanning. Tema som belyses er: Hva har økt nasjonalt og lokalt fokus på utdanningskvalitet ført til for studenter, for undervisere og for utdanningsledere som jobber med utvikling og styrking av undervisning og læring? Hvordan kan vi identifisere utfordringer og finne mulige løsninger, og hva kan vi lære av hverandre? Prorektor for utdanning, Kathrine Tveiterås, åpner konferansen. Deretter vil flere forskere bidra med presentasjoner om ulike aspekter ved utdanningskvalitet, – i tillegg legger vi opp til mulighet for erfaringsutveksling og diskusjon om ulike praksiser for kvalitet i utdanning. Du kan lese hele programmet her:  utdanningskvalitet-konferanse2022 | Utdanningskonferansen i Tromsø 2022 (uit.no)

Målgruppen for konferansen er undervisere og forskere med interesse for kvalitetsarbeid, utdanningsledere og faglig/administrativt ansatte med ansvar for kvalitet i utdanninger. 

Frist for påmelding er 6. januar 2022. 

Velkommen til spennende dager i Tromsø! 

Hilsen Programkomiteen 

Ragnhild Sandvoll Prosjektleder og førsteamanuensis

Trine Fossland professor

Ådne Danielsen førsteamanuensis 

Påminning om ICED konferansen 2022

ICED22 hybrid conference will address the role and responsibility of educational developers in coping with the UN’s 17 Global Goals of sustainability.   

Apart from being one of the goals in its own right, education plays a pivotal role if the global goals for a sustainable future shall be achieved. Educational developers in higher education have a particular responsibility for educating the researchers, professionals, experts etc. to increase our understanding of challenges and propose solutions to move the goals forward.

We look forward to meeting you and to inspiring each other.

Frist for bidrag er 1.oktober.

https://conferencemanager.events/iced22/conference

13.04 – Digital seminar om kollegial veiledning i høyere utdanning (UiO)

I forbindelse med lanseringen av boka «Kollegial veiledning i høyere utdanning» Redaktører Line Wittek & Thomas de Lange inviteres det til et åpent digital seminar.

13 April 2021 klokken 13.00-16.15

Zoom-lenke: https://uio.zoom.us/j/61653252361

I tiden før boklanseringen kan følgende artikkel rund samme tematik kanskje være av interesse: Moving Beyond Peer Review of Teaching: A Conceptual Framework for Collegial Faculty Development

ICED 2022 Conference

Theme Sustainable Educational Development

ICED22 hybrid conference will address the role and responsibility of educational developers in coping with the UN’s 17 Global Goals of sustainability. Apart from being one of the goals in its own right, education plays a pivotal role if the global goals for a sustainable future shall be achieved. Educational developers in higher education have a particular responsibility for educating the researchers, professionals, experts etc. to increase our understanding of challenges and propose solutions to move the goals forward.

Important dates in 2021

  • June 15 Call for papers ICED22
  • September 1 ICED22 open for registration
  • October 1 Deadline submissions

https://conferencemanager.events/iced22/conference

Conference Leading Higher Education As and For Public Good

Because of the coronavirus outbreak, the conference on «Leading Higher Education As and For Public Good» celebrating what has been learned from Formation and Competence Building of University Academic Developers project has been postponed from May 2020. It will now take place as an online Zoom conference on 29 April 2021.

Time and place: Apr. 29, 2021 9:30 AM–4:00 PM,  Zoom

The conference focuses on sustainability as a public good and poses the question: How can teaching and learning lead to a sustainable future? Professor Ron Barnett (from University College London) and Professor Peter Felten (from Elon University) will give two key notes to answer this question, and we will have Reading Circles to discuss the recent book chapters from Leading Higher Education as and for Public Good: Rekindling as Praxis, edited by Tone Dyrdal Solbrekke (from University of Oslo) and Ciaran Sugrue (from University College Dublin). Professor Inga Bostad (from University of Oslo) will moderate a panel on theories and practices of sustainability in higher education.

More information about the conference, the program and a link to register can be found under:

https://www.uv.uio.no/iped/english/research/news-and-events/events/conferences-and-seminars/leading-higher-education-070520.html

Deadline for registration is March 22nd.