«Utdanningskvalitet i endring? Mellom realiteter og idealer»

Velkommen til konferanse ved UiT Norges arktiske universitet 7.–8. februar 2022

Photo by Pixabay on Pexels.com

Result ved UiT Norges arktiske universitet inviterer til konferansen Utdanningskvalitet i endring – mellom realiteter og idealer 7. og 8. februar 2022 i Tromsø. På konferansen vil vi diskutere og dele erfaringer om kvalitet i høyere utdanning. Tema som belyses er: Hva har økt nasjonalt og lokalt fokus på utdanningskvalitet ført til for studenter, for undervisere og for utdanningsledere som jobber med utvikling og styrking av undervisning og læring? Hvordan kan vi identifisere utfordringer og finne mulige løsninger, og hva kan vi lære av hverandre? Prorektor for utdanning, Kathrine Tveiterås, åpner konferansen. Deretter vil flere forskere bidra med presentasjoner om ulike aspekter ved utdanningskvalitet, – i tillegg legger vi opp til mulighet for erfaringsutveksling og diskusjon om ulike praksiser for kvalitet i utdanning. Du kan lese hele programmet her:  utdanningskvalitet-konferanse2022 | Utdanningskonferansen i Tromsø 2022 (uit.no)

Målgruppen for konferansen er undervisere og forskere med interesse for kvalitetsarbeid, utdanningsledere og faglig/administrativt ansatte med ansvar for kvalitet i utdanninger. 

Frist for påmelding er 6. januar 2022. 

Velkommen til spennende dager i Tromsø! 

Hilsen Programkomiteen 

Ragnhild Sandvoll Prosjektleder og førsteamanuensis

Trine Fossland professor

Ådne Danielsen førsteamanuensis 

Påminning om ICED konferansen 2022

ICED22 hybrid conference will address the role and responsibility of educational developers in coping with the UN’s 17 Global Goals of sustainability.   

Apart from being one of the goals in its own right, education plays a pivotal role if the global goals for a sustainable future shall be achieved. Educational developers in higher education have a particular responsibility for educating the researchers, professionals, experts etc. to increase our understanding of challenges and propose solutions to move the goals forward.

We look forward to meeting you and to inspiring each other.

Frist for bidrag er 1.oktober.

https://conferencemanager.events/iced22/conference

13.04 – Digital seminar om kollegial veiledning i høyere utdanning (UiO)

I forbindelse med lanseringen av boka «Kollegial veiledning i høyere utdanning» Redaktører Line Wittek & Thomas de Lange inviteres det til et åpent digital seminar.

13 April 2021 klokken 13.00-16.15

Zoom-lenke: https://uio.zoom.us/j/61653252361

I tiden før boklanseringen kan følgende artikkel rund samme tematik kanskje være av interesse: Moving Beyond Peer Review of Teaching: A Conceptual Framework for Collegial Faculty Development

ICED 2022 Conference

Theme Sustainable Educational Development

ICED22 hybrid conference will address the role and responsibility of educational developers in coping with the UN’s 17 Global Goals of sustainability. Apart from being one of the goals in its own right, education plays a pivotal role if the global goals for a sustainable future shall be achieved. Educational developers in higher education have a particular responsibility for educating the researchers, professionals, experts etc. to increase our understanding of challenges and propose solutions to move the goals forward.

Important dates in 2021

  • June 15 Call for papers ICED22
  • September 1 ICED22 open for registration
  • October 1 Deadline submissions

https://conferencemanager.events/iced22/conference

Conference Leading Higher Education As and For Public Good

Because of the coronavirus outbreak, the conference on «Leading Higher Education As and For Public Good» celebrating what has been learned from Formation and Competence Building of University Academic Developers project has been postponed from May 2020. It will now take place as an online Zoom conference on 29 April 2021.

Time and place: Apr. 29, 2021 9:30 AM–4:00 PM,  Zoom

The conference focuses on sustainability as a public good and poses the question: How can teaching and learning lead to a sustainable future? Professor Ron Barnett (from University College London) and Professor Peter Felten (from Elon University) will give two key notes to answer this question, and we will have Reading Circles to discuss the recent book chapters from Leading Higher Education as and for Public Good: Rekindling as Praxis, edited by Tone Dyrdal Solbrekke (from University of Oslo) and Ciaran Sugrue (from University College Dublin). Professor Inga Bostad (from University of Oslo) will moderate a panel on theories and practices of sustainability in higher education.

More information about the conference, the program and a link to register can be found under:

https://www.uv.uio.no/iped/english/research/news-and-events/events/conferences-and-seminars/leading-higher-education-070520.html

Deadline for registration is March 22nd. 

HINN Kvalitetskonferansen 17. mars

Hvert år arrangeres Kvalitetskonferansen ved Høgskolen i Innlandet. Årets konferanse gjør et dypdykk i temaet studielivskvalitet med spesiell vekt på relasjonsdimensjonen.

Hovedinnleder ved årets konferanse er dosent Hilde Larsen Damsgaard ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og forfatter av boken Studielivskvalitet – Studenters erfaringer med og opplevelse av kvalitet i høyere utdanning (2019, åpen tilgang).

Portrett av Hilde Larsen Damsgaard.

I tillegg vil professor Arne H. N. Jordet bidra med perspektiver fra sin bok Anerkjennelse i skolen – En forutsetning for læring (2020). Her vil han ha fokus på høyere utdanning og en anerkjennende pedagogikk.

Under årets konferanse vektlegges det å få frem studentenes eget perspektiv, og representanter fra StInn vil snakke om studenters helse og trivsel i undervisningssammenheng. Det vil også bli et innlegg fra et fagmiljø som viser hvordan de har planlagt inneværende studieår med utgangspunkt i faste sosiale strukturer. Målet har vært å lage et dynamisk system, der studentenes sosiale og faglige samhandling har hatt fokus. Her vil også studentene selv si noe om hvordan de har opplevd sitt første studieår så langt.

Arrangementet finner sted på Zoom den 17. mars klokken 12.00.

Klikk her for å se fullt program, informasjon om hvordan du deltar og fullstendig presentasjon av årets bidragsytere.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Vel møtt!

Formation online seminar 29.04.2021

One day online conference: Leading Higher Education As and For Public Good – How can teaching and learning contribute to a sustainable future?

Because of the coronavirus outbreak, we had to postpone the 07 May, 2020 conference celebrating the conclusion of the five year research project, Formation and Competence Building of University Academic Developers (2015-2020) 

We will convene the conference online 29 April 2021, and we look forward to seeing you then. We will send out new registration forms and more information early in 2021.

Mer informasjon kommer snart.

Forskning om högre utbildning — påminnelse om call for papers

Högskolepedagogiskt centrum vid Örebro universitet och tidskriften Högre utbildning inbjuder till den andra konferensen på temat Forskning om högre utbildning som går av stapeln den 19–20 maj 2021. Konferensen kommer att vara helt digitalt.

Keynotes på konferensen är Tone Dyrdal Solbrekke, professor i pedagogik vid Universitetet i Oslo och gästprofessor vid Örebro universitet, och Sharon Rider, professor i filosofi vid Uppsala universitet. 

Mer information om huvudtalarna, respondenter och planerade seminarier under konferensen finns nu på konferensens webbplats, www.oru.se/fhu2021

Du hittar även call for papers på www.oru.se/fhu2021. Bidrag kan ges på svenska, norska, danska eller engelska och tas emot via webben fram till den 15 januari 2021.

Call for submissions: Philosophy and Theory of Higher Education Conference

Universities under siege?

Time: 19–20 October, 2020
Place: Uppsala University

“The crisis of the university” is a familiar topos in contemporary discussions about higher education. It is said that the University is facing untold threats from, inter alia, the anti-intellectualism of populist politicians and authoritarian regimes, the commodification of knowledge resulting from neo-liberal ideas about utility and international competition, the politicization of teaching and learning arising out of identity movements, the fragmenting of the university in response to stakeholder demands, and so forth. This conference poses the question: Is this really the case? And, if so, what exactly is being threatened?

Deadline for abstract submissions: 28. February 2020

www.humsam.uu.se/phec2020/about/