Kvalitetskonferansen 2023, 22.mars ved HINN (Digitalt)

Studenter i klasserom i en undervisningssituasjon
Foto: Elen Sonja Klouman/HINN

Konferansen har som mål å fremme undervisningskvalitet og innovasjon. Hvert år inviterer vi eksterne foredragsholdere, og representanter fra HINN sine egne fagmiljøer bidrar også med gode eksempler for å inspirere og motivere til videreutvikling av pedagogisk praksis.

Universell utforming av IKT på studieplaner i høyere utdanning

Tema for årets konferanse er universell utforming av IKT i høyere utdanning. Hva må studenter lære om universell utforming av IKT, og på hvilke studieprogram er dette særlig viktig? Konferansens bidragsytere vil reflektere over dette og dele gode eksempler fra egne studieprogram på hvordan dette kan gjøres.

Trykk på lenken her for mer informasjon.

Reklame

Konferanse om Studentaktiv veiledning i høyere utdanning 8.desember ved USN

Studentaktiv veiledning i høyere utdanning- å utforske nyskapende, kollektive læringsaktiviteter

På høyere utdanning endrer veiledningsformerne seg i disse årene – forestillinger om hva veiledning er og hvordan veiledning skal formes er i endring. Forestillinger om tidligere tiders veiledning mellom den allvitende vise professoren og den unge novisen viker for kollektive veiledningsformer, der fokus er på kollektiv kunnskap som skapes i samspill.

Se under for mer informasjon.

Dagskonferanse –Kvalitet i undervisningen i Høyere utdanning, Høgskolen i Innlandet

Forskningsgruppene Kvalitet i høyere utdanning og Mediepedagogikk ved Høgskolen i Innlandet inviterer til dagskonferanse om didaktikk og utvikling av kvalitet i undervisningen mandag 24. oktober 2022.

 

Tid24. oktober kl. 09:30 – 16:00
StedLillehammer og digitalt
ArrangørMediepedagogikk og Kvalitet i høyere utdanning
Påmelding17.10.2022 via denne lenken

 

Meld. St.16, «Kultur for kvalitet i høyere utdanning» beskriver klare forbedringsområder i sektoren. Eksisterende kunnskap viser at studentene gjennom undervisningen blir for lite engasjert og stimulert til økt egeninnsats og refleksjon. Det fremkommer at undervisningen bærer preg av mye tradisjonell formidling og lite studentaktive læringsformer. Videreutvikling av studentaktive lærings- og vurderingsformer og økt kompetanse i digitale undervisningsformer og audiovisuell formidling i undervisning og læring er derfor strategiske valg i høgskolen sin strategi.

Forskergruppene Mediepedagogikk og Kvalitet i høyere utdanning ønsker med konferansen å bidra til den kollektive samtalen om undervisningskvalitet slik at fremragende undervisning får økt oppmerksomhet og i konferansen vil forskere og fagtilsette fra ulike institusjoner tematisere ulike sider ved undervisningen.

Se denne lenken for program og påmelding

Keynotes:

Dosent Hilde Larsen Damsgaard, USN: «Merittert underviser – fra jeg til vi»

Professor Ane Qvortrup, SDU DK. «Kvalitet i studiemiljøet – hvordan det influerer studerendes engagement»

Høgskolelektor Trine L. Syversen, HINN: «To be, or not to be: en merittert underviser»

Del gjerne med kollegaer som dere tror vil ha glede av å delta.

Kontaktinformasjon

Yvonne Fritze (Mediepedagogikk): Yvonne.Fritze@inn.no

Anne Mette Bjørgen (Mediepedagogikk): Anne.Mette.Bjorgen@inn.no

Odd Rune Stalheim (kvalitet i høyere utdanning): odd.rune.stalheim@inn.no

PaTHES webinar titled ‘Proclaiming the Philosophy of Higher Education: Scope, Character, Potential’ on November 29, 2022

It’s a great pleasure to announce the upcoming PaTHES webinar titled ‘Proclaiming the Philosophy of Higher Education: Scope, Character, Potential’. The webinar will begin with a presentation by Emeritus Professor Ronald Barnett (Institute of Education, University College London, UK) followed by comments by the two discussants Professor Nuraan Davids (Stellenbosch University, South Africa) and Distinguished Professor Michael A. Peters (Beijing Normal University, China). 

The webinar takes place on November 29, 2022, at 20.00-21.30 Central European Time (CET) (UTC+1).

A Zoom-link will be shared shortly before the event.

Please access the event site on our PaTHES homepage, where you may also register for the event, read the event abstract, and read more about the speakers: https://pathes.org/proclaiming-the-philosophy-of-higher-education-scope-character-potential/

The event is free and open to all, so please share in your networks where you feel able.

Hope to see many of you there!

All the very best,


Søren Bengtsen

(Chair of PaTHES)


PaTHES-website: https://pathes.org

Vi minner om LÆRINGSFESTIVALEN 2022

Læringsfestivalen skal inspirere, motivere og syne gode, nye og spennande tilnærmingar til undervising og læring i universitets- og høgskulesektoren.

Programmet er klart og det er tidligpris ut mars!

Gilly Salmon åpner Læringsfestivalen 2022!

Professor Gilly Salmon er ein av verdas leiande tenkjarar, forskarar og utøvarar innan læringsframtider (learning futures), og ho står bak den internasjonalt kjende læringsdesignmetodikken Carpe Diem. Resten av programmet består av over femti ulike bidrag, både munnlege presentasjonar og rundebordkonferansar med tema som digitalisering, vurdering med meir.

Les mer her

Educational Development Writing Retreat May 29-31, 2022

Logo

Interested in developing a scholarly writing project about educational development? Invitations are open for a spring writing retreat, focused on projects aligned with educational development topics. This retreat will be facilitated by members of the International Journal of Academic Development (IJAD) editorial team, but there is no expectation that participants are writing for IJAD. The retreat is offered in two formats: (1) fully online or (2) online May 29-30 and on site (Aarhus, Denmark) on May 31, for those attending the ICED Conference. Registration is 70 Euro (about $80 at recent exchange rates) and a few scholarships are available. For more information and to register, please see the ICED 22 Conference website.

Kvalitetskonferansen 2022, 23.mars ved HINN

Kvalitetskonferansen er en av Høgskolen i Innlandet sine årlige konferanser. I 2022 går konferansen av stabelen onsdag 23. mars med tittelen RE-vurdering i høyere utdanning.

Logo Kvalitetskonferansen 2022

RE-vurdering i høyere utdanning

Tema for årets konferanse er vurdering. Er det mulig å RE- vurdere måten vi tenker om vurdering, slik at vår vurderingspraksis i større grad kan bidra til å fremme studentenes læring? Konferansens bidragsytere vil reflektere over dette, men også dele gode eksempler på hvordan det kan gjøres.

Mer informasjon og påmelding finner du her: Kvalitetskonferansen 2022

Utdanningskonferansen: Utdanningskvalitet i endring – mellom realiteter og idealer 

Velkommen til digital konferanse ved UiT Norges arktiske universitet 7.–8. februar 2022.

Utdanningskonferansen Utdanningskvalitet i endring – mellom realiteter og idealer 7. og 8. februar 2022 i  regi av Result, UiT Norges arktiske universitet er digital!

På konferansen vil vi diskutere og dele erfaringer om kvalitet i høyere utdanning. Tema som belyses er: Hva har økt nasjonalt og lokalt fokus på utdanningskvalitet ført til for studenter, for undervisere og for utdanningsledere som jobber med utvikling og styrking av undervisning og læring? Hvordan kan vi identifisere utfordringer og finne mulige løsninger, og hva kan vi lære av hverandre?

Prorektor for utdanning, Kathrine Tveiterås, åpner konferansen. Deretter vil flere spennende forskere bidra med presentasjoner om ulike aspekter ved utdanningskvalitet, – i tillegg vil det bli mulighet for erfaringsutveksling og diskusjon om ulike praksiser for kvalitet i utdanning. Du kan lese hele programmet her:  utdanningskvalitet-konferanse2022 | Utdanningskonferansen i Tromsø 2022 (uit.no)

Målgruppen for konferansen er undervisere og forskere med interesse for kvalitetsarbeid, utdanningsledere og faglig/administrativt ansatte med ansvar for kvalitet i utdanninger. 

Frist for påmelding er 2. februar 2022, påmeldingen gjør du er: Påmelding | utdanningskvalitet-konferanse2022 (uit.no) Konferansen er gratis. Velkommen som deltaker!

Læringsfestivalen 2022

Læringsfestivalen skal inspirere, motivere og syne gode, nye og spennande tilnærmingar til undervising og læring i universitets- og høgskulesektoren.

Bli med å skape Læringsfestivalen 2022 på NTNU! Sammen vil vi utvikle kunnskapsbasert undervisning, læring og vurdering. Du kan bidra ved å dele erfaringer, refleksjoner og kunnskap om studentenes læring og din egen undervisning.  

På Læringsfestivalen kan du både inspirere og bli inspirert gjennom spennende tilnærminger til undervisning og læring. Læringsfestivalen er en møteplass der undervisere og engasjerte i utdanning utveksler kunnskap, erfaringer og forskningsresultater. Du kan også knytte kontakter og etablere nettverk for videre samarbeid.

Hva engasjerer deg for tiden? Hva rører seg i ditt miljø? Læringsfestivalen skal handle om det dere er opptatt av.

I tillegg ønsker vi ekstra oppmerksomhet rundt temaene bærekraft, vurdering og digitalisering.  

Hva vil det si for en utdanningsinstitusjon å være bærekraftig? Kan det innebære noe mer enn færre flyreiser? Hvordan kan vi lykkes med å utnytte vurdering til læring, slik at den får verdi ut over rangering og diskvalifisering? Hva har de siste to årene med påtvunget digitalisering lært oss om undervisning, læring og vurdering?

Les mer her: Invitasjon til bidrag

«Utdanningskvalitet i endring? Mellom realiteter og idealer»

Velkommen til konferanse ved UiT Norges arktiske universitet 7.–8. februar 2022

Photo by Pixabay on Pexels.com

Result ved UiT Norges arktiske universitet inviterer til konferansen Utdanningskvalitet i endring – mellom realiteter og idealer 7. og 8. februar 2022 i Tromsø. På konferansen vil vi diskutere og dele erfaringer om kvalitet i høyere utdanning. Tema som belyses er: Hva har økt nasjonalt og lokalt fokus på utdanningskvalitet ført til for studenter, for undervisere og for utdanningsledere som jobber med utvikling og styrking av undervisning og læring? Hvordan kan vi identifisere utfordringer og finne mulige løsninger, og hva kan vi lære av hverandre? Prorektor for utdanning, Kathrine Tveiterås, åpner konferansen. Deretter vil flere forskere bidra med presentasjoner om ulike aspekter ved utdanningskvalitet, – i tillegg legger vi opp til mulighet for erfaringsutveksling og diskusjon om ulike praksiser for kvalitet i utdanning. Du kan lese hele programmet her:  utdanningskvalitet-konferanse2022 | Utdanningskonferansen i Tromsø 2022 (uit.no)

Målgruppen for konferansen er undervisere og forskere med interesse for kvalitetsarbeid, utdanningsledere og faglig/administrativt ansatte med ansvar for kvalitet i utdanninger. 

Frist for påmelding er 6. januar 2022. 

Velkommen til spennende dager i Tromsø! 

Hilsen Programkomiteen 

Ragnhild Sandvoll Prosjektleder og førsteamanuensis

Trine Fossland professor

Ådne Danielsen førsteamanuensis