Kompetanseutvikling

På denne siden vil vi publisere ressurser knyttet til utviklingen av universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse og merittering og informere om aktuelle kurstilbud.

Vennligst følg lenkene nedenfor for mer informasjon:

Reklame