Nettverkskonferansen 2018 avlyses – ny dato for årsmøte 2018

Kjære medlemmer i Norsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk,

Innen påmeldingsfristens utløp 1. april var kun 41 påmeldt til årets nettverkskonferanse i Trondheim. Dette er alt for få til at konferansen kan arrangeres uten et betydelig underskudd. Dronning Mauds Minne Høgskole, som tok på seg arrangementet, har i samråd med styret i nettverket bestemt å avlyse årets konferanse. Vi beklager sterkt ulemper dette medfører for de som har sagt ja til å bidra med innlegg og for de som er påmeldt. Vi vil også få takke arrangementskomiteen ved DMMH og NTNU for deres arbeid.

Vi må reflektere over hvorfor så få fant tid og interesse for konferansen i år. Har vi markedsført konferansen for dårlig? Er tema og program for perifert for nettverket? Var tidspunkt ugunstig? Har det blitt for mange andre konkurrerende konferanser? Vi foreslår at spørsmålet: «Skal vi fortsette med nasjonale nettverkskonferanser – i så fall når og hvordan?» – settes opp som en drøftingssak på årsmøtet.

Årsmøtet i nettverket skulle arrangeres i forbindelse med konferansen. Styret velger nå å utsette årsmøtet og legge det til Oslo 26.9 – i forbindelse med Jubileumsseminaret for UNIPED 40 år. Vi tenker i utgangspunktet at årsmøtet kan arrangeres fra kl 9 – 11, med en mulighet til forlengelse fra kl 17 hvis det er behov for det. Jubileumsseminaret går fra kl 11 – 17. Innkalling til årsmøte kommer senere.

For de som har interesse for «Rom for læring» så er dette hovedtema for den tyske årlige konferansen for German Society for Research in Higher Education om noen dager, 12 – 13. april: https://www.gfhf2018.de/index.php?page=timetable 

og for Årstämmoseminarium på Akademiska Hus i Stockholm 27. april:

http://www.anpdm.com/newsletterweb/45415D4572444B5F4575464059/43425C477046425F4A7046435B4A71

På vegne av styret,

Ivar Nordmo

styreleder

Reklamer

NOKUT-podden – en podcast om høyere utdanning

I høst startet NOKUT en helt egen podcast om høyere utdanning. I NOKUT-podden snakker vi med dem som er tettest på undervisningshverdagen. Målet er å spre gode ideer og inspirasjon til andre i samme posisjon. Hver episode er på max 20 minutter.

Vi har blant annet vært hos det medisinske fakultet ved NTNU og snakket med undervisere om teambasert læring i medisinutdanningen.

Professor i biologi, Vigdis Vandvik (UiB) har delt sine tanker om hvordan undervisere kan motiveres til å snakke om utdanning på samme måte som de diskuterer forskningen sin.

Og i den nyeste episoden har vi snakket med både studenter og professor Anders Malthe-Sørenssen (UiO) om hvorfor er det så viktig at bachelorgradsstudenter bidrar i forskningsarbeid.

Vi håper dere, som er en så viktig ressurs for undervisere i høyere utdanning, vil hjelpe oss med å spre ordet!

Lenken til podcasten finner dere under UH-aktører – NOKUT eller direkte på soundcloud.com/nokutpodden

Jubileumsseminar UNIPED 40år

Tidsskriftet for universitets- og høgskolepedagogikk UniPed fyller 40 år i 2018, og dette vil bli feiret både med et jubileumsnummer og et jubileumsseminar.

Uniped 40 år - bilde

Jubileumsseminaret arrangeres også som en nettverkssamling for Nasjonalt nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk.

Mer info finner du under fanen Nasjonale konferanser .

 

Nettverkskonferanse AVLYST!

Dato / Sted: 23.-24. mai 2018 Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH), Trondheim

Invitasjon til bidrag:
På vegne av Norsk nettverk i universitets- og høgskolepedagogikk, inviterer Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) i samarbeid med NTNU til bidrag til Nasjonal nettverkskonferanse i universitets- og høgskolepedagogikk.

Tema for konferansen er Rom for læring, og målgruppen for konferansen er ansatte som underviser i universitets- og høgskolesektoren.

Mer om nettverkskonferansen, påmelding og hvordan du sender inn bidrag kan du finne under Nettverkskonferanser.

Vi oppfordrer alle medlemmer om å spre ordet videre i institusjonen.