THINKING IN PROGRESS – A PATHES COMMUNITY-BUILDING EVENT

Bilde: unsplash.com

The Philosophy and Theory of Higher Education Society (PaTHES) is hosting an early-career researcher event entitled «Thinking in Progress» on October 12th.

Some of you might be considering theoretical frameworks to use in your research and others are just philosophy and theory enthusiasts!  This event offers a taste of the community (if you’re interested in hearing about what we do), but also has a period of time dedicated to sharing and thinking about your project ideas/current research. 

They ask that you submit a one page outline of something you’re working on, sharing theories, challenges you might be facing in thinking through the theory, which will be read ahead of time by senior members of PaTHES.  There will be an opportunity to discuss them in small groups with the senior members of PaTHES and a couple of peers. 

There are more details about the event and submission process here.

Utlysning av stimuleringsmidler

Photo by Thirdman on Pexels.com

UHped-nettverket ønsker å stimulere til økt samarbeid på tvers av UH-institusjoner.

Vi ønsker å stimulere til lavterskel samarbeidsprosjekter. Det kan være gjensidig kompetanseutvikling innen UHped, evt samarbeid om evaluering av tiltak, å lage ressurser eller moduler sammen, og lignende. Det kan også være samarbeidsprosjekter hvor man søker midler til å utarbeide prosjektsøknader (for eksempel til DIKU, NFR eller andre), også for forsknings- og utviklingsprosjekter. Her er det åpent, det viktigste er at man samarbeider i sektoren om UHped-relaterte problemstillinger.

Utlysningen er åpen frem til 31.12.2021 og vurdering vil skje fortløpende.

Se lenke under.

Påminning om ICED konferansen 2022

ICED22 hybrid conference will address the role and responsibility of educational developers in coping with the UN’s 17 Global Goals of sustainability.   

Apart from being one of the goals in its own right, education plays a pivotal role if the global goals for a sustainable future shall be achieved. Educational developers in higher education have a particular responsibility for educating the researchers, professionals, experts etc. to increase our understanding of challenges and propose solutions to move the goals forward.

We look forward to meeting you and to inspiring each other.

Frist for bidrag er 1.oktober.

https://conferencemanager.events/iced22/conference

Sommerhelsing fra styret

Styret har nå sittet sammen i to dager og lagt en plan for arbeidet framover. Vi har ambisjoner for arbeidet med nettverket, både på kort og lang sikt. På kort sikt har vi arbeidsprogrammet som ble presentert på årsmøtet.

UH-pedskolen starter opp i månedsskiftet august/september. Det vil komme ny utlysning for stimuleringsmidler og vi håper flere vil søke om slike midler. Vi har også planlagt to temaseminarer hvert semester. Det første blir arrangert fredag 29.oktober kl.14-15 (på Zoom) med tema UH-ped i organisasjonen. Invitasjon kommer senere, men sett gjerne av tidspunktet allerede nå. Vi skal sette ned en gruppe som skal komme med forslag til nye vedtekter på årsmøtet i 2022, Patric Wallin vil lede arbeidet, Hege Hermansen fra styret vil også delta, og vi har noen navn på blokka fra nettverket til å delta i dette arbeidet.

Patric Wallin er nå leder av nettverket, mens Inger Carin Erikson er nestleder. Dag Husebø har ansvar for økonomien, og Odd Rune Stalheim tar seg av nettsidene. Robert Isaksen er vår representant inn i redaksjonskomiteen til Uniped.

På lang sikt ønsker vi at nettverket og nettverkets kompetanse skal bli mer synlig i UH-Norge. Vi har noen ideer om hvordan vi skal jobbe mot dette målet, og tar noen steg av gangen.

Vi ønsker også engasjement fra medlemmene i nettverket. Søk om stimuleringsmidler, ta kontakt med ideer og forslag til temaseminarer og hvordan vi kan synliggjøre UH-ped-kompetansen i større grad. Ta gjerne også kontakt om det er temaer dere ønsker å diskutere på tvers i nettverket, så kan vi ta med innspillene til arbeidet med en fysisk samling knyttet til årsmøtet i 2022.

God sommer!

Patric Wallin, Leila Ferguson, Hege Hermansen, Robert Isaksen, Inger Carin Erikson, Odd Rune Stalheim, Dag Husebø

Ledig stilling som stipendiat innen ingeniørsutdanningsvitenskap (NTNU)

Det er ledig stilling som stipendiat innen ingeniørsutdanningsvitenskap ved Institutt for elektroniske system på Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk. Kandidaten vil være del av et fellesskap som jobber med utdanningsutvikling og -forskning, både på Institutt for elektroniske system og i samarbeid med Institutt for pedagogikk og livslang læring.

Søknadsfrist: 18.04.2021

13.04 – Digital seminar om kollegial veiledning i høyere utdanning (UiO)

I forbindelse med lanseringen av boka «Kollegial veiledning i høyere utdanning» Redaktører Line Wittek & Thomas de Lange inviteres det til et åpent digital seminar.

13 April 2021 klokken 13.00-16.15

Zoom-lenke: https://uio.zoom.us/j/61653252361

I tiden før boklanseringen kan følgende artikkel rund samme tematik kanskje være av interesse: Moving Beyond Peer Review of Teaching: A Conceptual Framework for Collegial Faculty Development