Sakspapirer til årsmøtet 2023

Kreditering: Zarnell – stock.adobe.com

Her er sakspapirene til årsmøtet i UH-ped-nettverket 6.juni i Bergen.

Vi setter pris på gjestfriheten til UIB og gleder oss til å se dere i vest om ikke så lenge.

Mvh,

Styret

Reklame

Program for årsmøtet i nettverket 6.juni ved UIB

Program 5.juni: Skriveseminar, VilVite, Thormøhlens gate 51

11.00- 12.00: Lunsj

12.00- 16.00: Skriveseminar

19.00: Middag på Bjerck, Torgallmenningen 1A

Program 6.juni: Årsmøte, VilVite, Thormøhlens gate 51

09.00- 10.00: Kaffe og registrering

10.00- 12.00: Årsmøte

12.00- 13.00: Lunsj

13.00- 14.00:

Marie van der Kloet (Førsteamanuensis, UPED, IPED) & Gabriela Wale Soto (Stipendiat, UPED, IPED)

Title: Equity, Accessibility and Inclusive Teaching in University Pedagogy  

Abstract: This presentation focuses on representation and expertise in university pedagogy with the goal of thinking through how to develop equity, accessibility and inclusive teaching in our courses/programs and in the field of academic development. Participants will start by considering some reflective, critical questions about their programs. Then, presenters will discuss some observations and challenges the UiB university pedagogy has experienced with developing courses on equity and accessibility. Finally, there is time for consideration of systemic barriers to change and identifying concrete next steps for development of inclusive teaching in our institutions.   

14.00- 14.30: Pause 

14.30- 15.15:

Robert Gray (Førsteamanuensis, UPED, IPED) & Robert Kordts (Førsteamanuensis, UPED, IPED):  

Title: University Pedagogy at the University of Bergen: Challenges and Developments 

Abstract: Due to changed expectations and context, the university pedagogy (UPED) program at UiB has undergone a revision in 2020-21. In this presentation, we will share some of the program’s changes, including its revised structure, staff and extensions such as the Teaching and Learning in Higher Education (TeLEd) research group. The presentation will also include current challenges we face at UiB’s UPED program.

15.15:15.30: Avslutning

Førsteamanuensis i universitetspedagogikk ved UIB

Ved Institutt for pedagogikk, Det psykologiske fakultet, er det ledig ei fast stilling som førsteamanuensis i universitetspedagogikk.

Institutt for pedagogikk inkluderer lærarutdanning, utdanningsvitskap, spesialpedagogikk og universitetspedagogikk. Det er om lag 45 tilsette ved instituttet. 

Den som vert tilsett vil ha sin arbeidsplass ved Institutt for pedagogikk i Bergen og arbeidsoppgåvene vil primært vere knytt til det universitetspedagogiske fagmiljøet. Den universitetspedagogiske aktiviteten retter seg mot heile universitetet og inkluderer undervising, rådgjeving og forsking.

Les meir om stillinga her!

Call for Ideas: Book project «Scholarship and Teaching and Learning: Links to disciplinary research”

For a publication project (probably a book) on the relationship between research and the
Scholarship of Teaching and Learning (SoTL), we are looking for individual university
teachers/staff who are interested in describing the relationship between their research and
their SoTL activities.

See below for further information!

Vi ønsker innspill til nye styremedlemmer i UH-pednettverket!

I forbindelse med årsmøtet i Bergen 6.juni (husk å melde deg på) ønsker valgkomiteen innspill til nye styremedlemmer. Send e-post med aktuelle kandidater til anne.kristin.ronsen@hvl.no, dagrun.engen@ntnu.no eller sigrid.gjotterud@nmbu.no innen 2.mai.

I tillegg trenger vi innspill til medlemmer i valgkomiteen. Forslag sendes styreleder Patric Wallin: patric.wallin@ntnu.no også dette innen 2.mai.

Minner om fristen (18.april) for å komme med innspill til årsmøtet i UH-ped-nettverket 6.juni ved UIB

Styret i UH-ped-nettverket ønsker velkommen til årsmøte 6.juni kl.10.00-16.00 ved Universitetet i Bergen. Dagen er delt i to med årsmøte før og et faglig seminar etter lunsj. I år er det lagt opp til middag kvelden før, 5.juni, for de som ønsker å delta på det. Nærmere informasjon med program og faglig innhold kommer. Årsmøtet er gratis og lunsj og middag er inkludert.

Det blir avholdt et skriveseminar for bokprosjektet dagen før (5.juni) der du kan bidra uavhengig om du er forfatter eller ei med å gi respons på utkast.

Nettverket representerer alle UH-ped-miljøer i Norge og ønsker innspill både til saker til årsmøtet og saker styret kan jobbe med i neste styreperiode. Innspill til årsmøtesaker sendes til inger.c.erikson@bi.no før 18.april.

Her er lenke til påmeldingsskjema for årsmøte og skriveseminar med frist 26.mai.

Tre stipendiatstillinger ved Senter for Profesjonsstudier- OsloMet

Senter for profesjonsstudier har ledig tre åremålsstillinger som ph.d.-stipendiat. Vi ser etter deg som har interesse for forskning på senterets forskningsfelt, og som har en mastergrad eller tilsvarende innen fag som sosiologi, pedagogikk, historie, filosofi, statsvitenskap, sosialantropologi, økonomi, psykologi eller master fra et profesjonsfag (f.eks. sykepleie, sosialt arbeid, master for lærere).

Stillingene skal knyttes til et av senterets temaområder. For å vurdere hvorvidt og hvordan din prosjektidé passer inn, kan du se på forskningsgruppene ved SPS, og eventuelt rådføre deg med forskningsgruppelederne, som du finner kontaktinfo til på gruppenes nettsider.

Se også gjerne på tidligere og pågående doktorgradsprosjekter ved senteret.

Stipendene er treårige, med mulighet for inntil ett års forlengelse dersom det blir lagt til pliktarbeid

Les mer her!

Årsmøte i UH-ped-nettverket 6.juni ved UIB

Styret i UH-ped-nettverket ønsker velkommen til årsmøte 6.juni kl.10.00-16.00 ved Universitetet i Bergen. Dagen er delt i to med årsmøte før og et faglig seminar etter lunsj. I år er det lagt opp til middag kvelden før, 5.juni, for de som ønsker å delta på det. Nærmere informasjon med program og faglig innhold kommer. Årsmøtet er gratis og lunsj og middag er inkludert.

Det blir avholdt et skriveseminar for bokprosjektet dagen før (5.juni) der du kan bidra uavhengig om du er forfatter eller ei med å gi respons på utkast.

Nettverket representerer alle UH-ped-miljøer i Norge og ønsker innspill både til saker til årsmøtet og saker styret kan jobbe med i neste styreperiode. Innspill til årsmøtesaker sendes til inger.c.erikson@bi.no før 18.april.

Her er lenke til påmeldingsskjema for årsmøte og skriveseminar med frist 26.mai.

Førsteamanuensis/førstelektor i universitetspedagogikk ved UIT

Ved Result er det ledig en fast stilling som enten førsteamanuensis eller førstelektor på feltet undervisning og læring i høyere utdanning. UiT har tatt en aktiv og sentral rolle i universitets- og høgskolesektorens satsing på utdanningskvalitet, eksempelvis ved ordning for merittering av fremragende undervisning, og systematisk arbeid med dokumentasjon av universitetspedagogisk kompetanse.

Vi ønsker en engasjert person som kan bidra i vårt systematiske arbeid med utvikling av utdanningskvalitet. Arbeidssted er Tromsø.

Les mer her