Om nettverket

Norsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk (UHped) er en sammenslutning av universitets- og høgskolepedagogiske enheter ved universiteter og høgskoler i Norge. Nettverket omfatter pr. desember 2015 ti slike enheter. I tillegg er ni institusjoner uten universitets- og høgskolepedagogiske enheter med i nettverket.