Om nettverket

Norsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk (UHped) er en sammenslutning av universitets- og høgskolepedagogiske enheter ved universiteter og høgskoler i Norge. Nettverket omfatter pr. oktober 2018 ni slike enheter. I tillegg er ni institusjoner uten universitets- og høgskolepedagogiske enheter med i nettverket.