Merittering

Nasjonalt prosjekt for utvikling av et pedagogisk meritteringssystem

innsats-for-kvalitet

NTNU og UiT har etablert et nasjonalt prosjekt for utvikling av et pedagogisk meritteringssystem.

Prosjektet vil utvikle kriterier for pedagogisk kompetanse på ulike nivå. God undervisning og pedagogisk kompetanse skal dokumenteres og gi status. Disse virkemidlene skal settes i sammenheng i et pedagogisk meritteringssystem som samspiller med insentivmekanismer for heving av pedagogisk kompetanse og utviklingsarbeid på utdanningsområdet.

Mer om prosjektet kan du lese på https://www.ntnu.no/merittering

Der finner du også sluttrapporten for prosjektet.


Reklame