Aktuelle kurstilbud

Ph.d.-kurset «Praksisnær forskning og utviklingsarbeid» er et kurs for stipendiater og førstelektorkandidater, og personer ansatt i høyere utdanning og med interesse for å komme i gang med meritterende arbeid.

BUK4009 INN

Kurset har seks obligatoriske samlingsdager fordelt på tre samlinger fra mai til desember 2019.

Sentrale begreper i kurset er teorier og praksiser i høyere utdanning, samspill mellom FoU, utdanning og studenters læring, arbeid med praksis, relevans av studier og yrkesorientering.

Fokus er på kvalitative metoder.

Målet med kurset er å fremme arbeidet med å forske i og på egen virksomhet slik at studenter og ansatte får mer engasjement og delaktighet i utdanningen.

Samlingsdagene i 2019 er fastsatt til 6-7. mai, 26.-27. august og 2.-3. desember. Arbeidet mellom samlingene er viktig, og det rapporteres fra hver samling.

Kurset gir 10 ECTS-poeng og holdes på Høgskolen i Innlandet. Første samling blir på Lillehammer (rom V-21)

Påmelding via søknadsweb innen 1. april 2019