Historikk

2015

Kvalitet i pedagogiske støttetilbud – Nordisk konferanse om språk- og studentstøtte i høyere utdanning

Høgskolen i Oslo og Akershus arrangerte 18. til 20. november 2015 konferansen «Kvalitet i pedagogiske støttetilbud – Nordisk konferanse om språk- og studentstøtte i høyere utdanning». Følge lenken til nettverkskonferansens hjemmeside: http://www.hioa.no/LSB/Mipp/Studiekvalitet/Kvalitet-i-pedagogiske-stoettetilbud. Der finner en program og påmeldingsskjema.


 

2014

Nettverksamling desember 2014

Her finner du noen av presentasjonene fra nettverksamlingen 11-12 desember 2014, ved Norges Idrettshøgskole. Tema for samlingen var «Kvalitetsutvikling i høyere utdanning – status og utfordringer»:

 


Vil du publisere i IJAD?

Nytt aktuelt nummer er på trappene:

CALL FOR PAPERS | Special Issue (early 2015)
Social networks and informal learning: implications for academic Development

Les hele utlysningen her: SI: Networks informal learning

 


NORDPRO 2014-konferansen

Vi minner om NORDPRO 2014-konferansen
som arrangeres i Oslo 23.-24. oktober 2014.

Tema: De nordiske velferdsmodellene. Velferdsmodeller i endring –
Implikasjoner for profesjonsutøvelse og profesjonsutdanning.
NORDPRO 2014-konferansen inviterer til forsknings- og
utviklingsbidrag innenfor et bredt spekter av temaer knyttet til
profesjoner, profesjonsutøvelse og profesjonsutdanning.

Hovedinnledere:
Lars Inge Terum, SPS, HiOA: Profesjoner og velferdsstaten i endring
Anne Edwards, University of Oxford: Holding it together: changing
practices in a time of transition

Frist for innsending av abstrakt er 1. april.

For ytterligere detaljer se http://www.hioa.no/Om-HiOA/SPS/NORDPRO/NORDPRO-konferansen-20142

 


Nettverksseminar 2014

– Nettverksseminar 2014, i forbindelse med ICED konferansen i Stockholm 16.18. juni

 


Årskonferanse i European University Association

Konferansen finner sted ved Université libre de Bruxelles (ULB), i Belgia, den 3.-4. april 2014. Temaet for konferansen i år er «Teaching and Learning» Mer informasjon om konferansen finner du her

 


2013

Aktiviteter

– Nettverksseminar desember 2013

– Nasjonal nettverkskonferanse for universitets- og høyskolepedagogikk, 13. og 14.mai 2013, Universitetet i Agder, Kristiansand. Tema: Fleksibel utdanning og universitetspedagogikk

 


2012

Aktiviteter

– Arbeidsseminar 10. og 11. desember 2012, Universitetet i Tromsø. Tema: Utdanningsledelse

– Arbeidsseminar og årsmøte, Høyskolen i Oslo og Akershus. Tema: veiledning

 


2011

Aktiviteter

– Arbeidsseminar 10-11 november 2011 i Trondheim, Bårdshaug. Universitetspedagogikkens rolle

– Arbeidsgruppe for UHped – H-2011

Reklame