Nettbaserte UH-PED ressurser

Kunnskapsbanken for universitets- og høyskolepedagogikk (KUPP)  

Kunnskapsbanken for universitets- og høyskolepedagogikk (KUPP) er et nettbasert tilbud til de som ønsker å styrke kompetansen sin innen undervisning og læring i høyere utdanning.

KUPP.jpg
Faksimile. Foto: Institutt for pedagogikk

Gode hjelpemidler

KUPP består av en rekke små videoer i ulike formater som tar opp ulike dimensjoner knyttet til planlegging og gjennomføring av undervisning, studenters læring, veiledning og evaluering. I tillegg til videoene finner man også forslag til aktuell litteratur og oppgaver som deltakerne kan bryne seg på med utgangspunkt i eget undervisningsmiljø. KUPP er en fleksibel ressurs som kan brukes på ulike måter, og av alle interesserte – både ved og utenfor Universitetet i Oslo. KUPP er fritt tilgjengelig på weben. KUPP er et samarbeid mellom Fagenheten for universitets- og høyskolepedagogikk (FUP) og Digitale Medier i Læring (DML) ved Universitetet i Oslo. Norgesuniversitetet og universitetet selv har bidratt med finansiering av prosjektet.

Kunnskapsbanken i universitets og høgskolepedagogikk finner du her

Ressurssider digital undervisning og vurdering (Læringslab – Universitetet i Bergen)

UiB læringslabs ressurssider for digital undervisning

Den består av 5 moduler som handler om:

  • grunnleggende råd for (digital) undervisning
  • gjennomgang av et eksempelemne som inkluderer pedagogike prinsipper
  • studentenes aktivisering ved bruk av digital teknologi
  • personvern, opphavsrett og universell utforming
  • digital vurdering

Tilgjengelig på nett her

Hjemmesida til UiB moduler for digital undervisning

eDU- ressurser for undervisning og læring

eDU eDU (Enhet for Digitalisering og Utdanningskvalitet) ved Universitetet i Sørøst Norge (USN) har utviklet en rekke UH-PED ressurser om læring, undervisning og vurdering i digitale omgivelser. De handler om ulike aspekter som handler om planlegging av undervisning (som:Planlegging av undervisning, Skap studentaktivitet, Undervisning for storre klasser, Spillbasert læring, og Videolekser) og læringsmetoder som omvendt undervisning.

Tilgjengelig på nett her

Bedre Undervisning fra LINK ved UiO

Bedre Undervisning er en nettbasert plattform laget av LINK (Senter for Læring og utdanning, LINK) ved UiO. Plattformen gir mange ulike muligheter for å lære mer om undervisning og læring i høyere utdanning i form av: forskningsbaserte prinsipper og ideer for bedre undervisning, undervisere og studenters erfaringer og refleksjoner, og gode eksempler. Bedre undervisning består av fem moduler:

  • Studenters Læring
  • Undervisningsplanlegging
  • Vurdering og tilbakemelding
  • Læringsassistenter
  • Meritterte undervisere

Tilgjengelig på nett her

Reklame