Nettbaserte UH-PED ressurser

Kunnskapsbanken for universitets- og høyskolepedagogikk (KUPP)  

Kunnskapsbanken for universitets- og høyskolepedagogikk (KUPP) er et nyutviklet nettbasert tilbud til de som ønsker å styrke kompetansen sin innen undervisning og læring i høyere utdanning.

KUPP.jpg
Faksimile. Foto: Institutt for pedagogikk

Gode hjelpemidler

KUPP består av en rekke små videoer i ulike formater som tar opp ulike dimensjoner knyttet til planlegging og gjennomføring av undervisning, studenters læring, veiledning og evaluering. I tillegg til videoene finner man også forslag til aktuell litteratur og oppgaver som deltakerne kan bryne seg på med utgangspunkt i eget undervisningsmiljø.

Åpent for alle

– Tanken bak KUPP er i følge professor Bjørn Stensaker ved institutt for pedagogikk, at den skal være en fleksibel ressurs som kan brukes på ulike måter, og av alle interesserte – både ved og utenfor Universitetet i Oslo.

Sammen med professor Helge Strømsø og rådgiver Mikkel Kornberg Skjeflo har Stensaker ledet utviklingsarbeidet.

Det er det økende fokuset på at lærere innen universitets- og høgskolesektoren skal gjennomgå pedagogisk basiskompetanse som har banet vei for arbeidet med kunnskapsbanken.

I følge Stensaker vil KUPP bli brukt som del av den universietetspedagogiske skoleringen ved UiO, men det er viktig å få med at den også kan brukes som et selvstendig nettkurs ved andre institusjoner.

– KUPP er fritt tilgjengelig på weben og kan som sagt brukes av alle.

Brukerne skal kunne bidra i den videre utviklingen

KUPP er et samarbeid mellom Fagenheten for universitets- og høyskolepedagogikk (FUP) og Digitale Medier i Læring (DML) ved Universitetet i Oslo. Norgesuniversitetet og universitetet selv har bidratt med finansiering av prosjektet.

– Tanken er at KUPP skal bygges ytterligere ut, og at flere eksempler og temaer skal komme til i samarbeid med brukerne, avslutter Stensaker.

Kunnskapsbanken i universitets og høgskolepedagogikk finner du her

Ressurssider digital undervisning og vurdering (Læringslab – Universitetet i Bergen)

UiB læringslabs ressurssider for digital undervisning

Den består av 5 moduler som handler om:

  • grunnleggende råd for (digital) undervisning
  • gjennomgang av et eksempelemne som inkluderer pedagogike prinsipper
  • studentenes aktivisering ved bruk av digital teknologi
  • personvern, opphavsrett og universell utforming
  • digital vurdering

Tilgjengelig på nett her

Hjemmesida til UiB moduler for digital undervisning