UH-ped webinarer/seminar

Velkommen til digitalt Temaseminar: UHPED og UH-organisasjoner: samspill og motspill

Photo by Pixabay on Pexels.com

Vi inviterer til digitalt temaseminar onsdag 1.desember kl.12-13 der vi setter søkelys på hvilke roller UHPED-miljøer kan spille for å styrke organisatoriske tilnærminger til utvikling av utdanningsvirksomheten i UH-sektoren.

Les mer under.

Tidligere webinarer

Norsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk har i kalenderåret 2017 arrangert tilsammen 6 webinarer fordelt på tre dager. Webinarene er ment som et bidrag til at vi kan utnytte og bli kjent med spisskompetansen som finnes innen universitets- og høgskolepedagogikk ved de ulike institusjonene.

Se opptakene m.m nedenfor

24. oktober

14:00 – 14:45 Tine Prøitz: Hva kan økt fokus på læringsutbytte bety for planlegging og gjennomføring av undervisning?

Les mer
Se opptaket her

15:00 – 15:45. Eevi E. Beck. Skrive for å lære. Små skriveøvelser i undervisningen.

Les mer
Se opptaket her
Eksempler på faktisk bruk av mikrooppgaver i undervisningen. Wiki om mikroskriving i undervisningen
Å skrive for å lære – Del A (bakgrunn)
Å skrive for å lære – Del B (Mikrooppgavene)

 

30. mars

Anne Swanberg: Nettundervisning og kvalitet.

Les mer
Se opptaket her
Presentasjonen

Youtubefilmen som vises i presentasjonen  (men som ikke vises i opptaket)
Quality Online Learning Standards – Center for Online Learning at Fresno Pacific


Petter Mathisen: Veiledning i teknologirike omgivelser.

Les mer
Se opptaket her
Presentasjonen

 

17.januar

Kine Dørum: Studentrollen.

Les mer
Se opptaket her


Roar Pettersen: Problembasert læring. 

Les mer
Se opptaket her

 

Reklame