Styret

Styret 2022/23

Leder:               Patric Wallin, (NTNU )

Nestleder:        Inger Carin Erikson (BI)

Styremedlem:  Dag Husebø, Universitetet i Stavanger (UiS)

Styremedlem:   Leila Ferguson, (Høgskolen Kristiania)

Styremedlem:   Odd Rune Stalheim, (HINN)

Styremedlem:    Anna Mavroudi (UIO)

Styremedlem:    Robert Isaksen, (UiT)

Styret 2021/22

Leder:               Patric Wallin, (NTNU )

Nestleder:        Inger Carin Erikson (BI)

Økonomi:          Dag Husebø, Universitetet i Stavanger (UiS)

Styremedlem:   Leila Ferguson, (Høgskolen Kristiania)

Websider:          Odd Rune Stalheim, (HINN)

Vara:                  Hege Hermansen (OsloMet)

Vara:                  Robert Isaksen, (UiT)

Styret 2020/21

Leder:               Anne Kristin Rønsen, Høgskulen på Vestlandet (HVL)

Nestleder:        Monika Kvernenes (UiB)

Økonomi:          Dag Husebø, Universitetet i Stavanger (UiS)

Styremedlem:   Inger Carin Erikson (BI)

Websider:          Patric Wallin, (NTNU )

Vara:                  Thomas de Lange, Universitetet i Oslo (UiO)

Vara:                  Robert Isaksen, (UiT)


Styret 2019/2020

Leder:                 Anne Kristin Rønsen, Høgskulen på Vestlandet (HVL)

Nestleder:          Thomas de Lange, Universitetet i Oslo (UiO)

Økonomi:           Vegard Moen, Universitetet i Stavanger (UiS)

Styremedlem:   Ragnhild Holm, Politihøgskolen (PHS)

Websider:          Patric Wallin, (NTNU )

Vara:                   Monika Kvernenes (UiB)

Vara:                   Lillian Vederhus (UiT)


Styret 2018/2019

Leder:               Ivar Nordmo, Universitetet i Bergen (UiB)

Nestleder:         Thomas de Lange, Universitetet i Oslo (UiO)

Økonomi:          Vegard Moen, Universitetet i Stavanger (UiS)

Websider:          Katja Hakel, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Sekretær:          Anne Kristin Rønsen, Høgskulen på Vestlandet (HVL)

Styremedlem:   Jens Breivik, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT)

Vara:                  Ragnhild Holm, Politihøgskolen (PHS)


Styret 2017/2018


Leder
Ivar Nordmo, Universitetet i Bergen (UiB)

NestlederTrine Fossland, Norges Arktiske Universitet (UiT)

Økonomiansvarlig: Eilef Johan Gard, Universitetet i Stavanger (UiS)

Styremedlem: Gunnar Horn, Universitetet i Agder (UiA)

StyremedlemAnne Kristin Rønsen, Høgskulen på Vestlandet (HVL)

Varamedlemmer:
Katja Hakel, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Vegard Moen, Universitetet i Stavanger (UiS)


Styret 2016/2017


Leder
: Ivar Nordmo, Universitetet i Bergen

NestlederTrine Fossland,Universitetet i Tromsø

Økonomiansvarlig: Eilef Johan Gard, Universitetet i Stavanger

Styremedlem: Gunnar Horn, Universitetet i Agder

Styremedlem: Tone Dyrdal Solbrekke, Universitetet iOslo

Vara:
Petter Mathisen, Universitetet i Agder
Anne Kristin Rønsen, Høgskulen Stord/Haugesund


Styret 2015/2016


Leder
: Tone Dyrdal Solbrekke, Universitetet iOslo

NestlederTrine Fossland,Universitetet i Tromsø

Økonomiansvarlig: Eilef Johan Gard, Universitetet i Stavanger

SekretærIvar Nordmo, Universitetet i Bergen

Styremedlem: Gunnar Horn, Universitetet i Agder

Vara:
Petter Mathisen, Universitetet i Agder
Anne Kristin Rønsen, Høgskulen Stord/Haugesund


Styret 2015/2014


Leder
: Tone Dyrdal Solbrekke, Universitetet i Oslo

Nestleder: Trine Fossland,Universitetet i Tromsø

Økonomiansvarlig: Eilef Johan Gard, Universitetet i Stavanger

Sekretær: Ivar Nordmo, Universitetet i Bergen

Styremedlem: Gunnar Horn, Universitetet i Agder

Vara:
Petter Mathisen, Universitetet i Agder
Anne Kristin Rønsen, Høgskulen Stord/Haugesund


Styret 2013/2014

(valgt 14. mai, konstituert 22. august 2013)


Leder
: Gunnar Horn, Universitetet i Agder

Nestleder: Trine Fossland,Universitetet i Tromsø

Økonomiansvarlig: Eilef Johan Gard, Universitetet i Stavanger

Sekretær: Tone Dyrdal Solbrekke, Universitetet i Oslo og Helge Røys, Høyskolen i Telemark

Web-ansvarlig/vara: Anne Kristin Rønsen, Høgskulen Stord/Haugesund

Vara: Ingrid Fossøy, Høgskulen i Sogn og Fjordane


Styret 2012/2013

(valgt 3. mai, konstituert 23.08)


Leder
: Helge Strømsø, Universitetet i Oslo

Nestleder: Gunnar Horn, Universitetet i Agder

Kasserer/regnskapsansvarlig: Eilef Johan Gard, Universitetet i Stavanger

Webansvarlig: Trine Fossland, Universitetet i Tromsø

Sekretær: Marte Bratseth Johansen, Dronning Mauds Minne Høgskole/NTNU

Vara: Anne Kristin Rønsen, Høgskolen Stord/Haugesund

Vara: Ingrid Fossøy, Høgskulen i Sogn og Fjordane


Det første styret

UH Ped nettverket ble etablert 14. mars. 2011. Fra da ble virksomheten regulert av vedtekter, fastsatt 14. mars 2011.


Styret for nettverket, valgt i konstituerende møte 18. februar 2011, består av:


Leder: 
Gerd Bjørke, Høgskolen i Oslo og Akershus

Nestleder: Helge I. Strømsø, Universitetet i Oslo

Sekretær: Øyvin Ytreberg, Universitetet i Tromsø

Styremedlem: Marte Bratseth Johansen, Dronning Mauds Minne

Styremedlem:Arild Raaheim, Universitetet i Bergen

Varamedlem:Gunnar Horn, Universitetet i Agder

Reklame