Minner om fristen (18.april) for å komme med innspill til årsmøtet i UH-ped-nettverket 6.juni ved UIB

Styret i UH-ped-nettverket ønsker velkommen til årsmøte 6.juni kl.10.00-16.00 ved Universitetet i Bergen. Dagen er delt i to med årsmøte før og et faglig seminar etter lunsj. I år er det lagt opp til middag kvelden før, 5.juni, for de som ønsker å delta på det. Nærmere informasjon med program og faglig innhold kommer. Årsmøtet er gratis og lunsj og middag er inkludert.

Det blir avholdt et skriveseminar for bokprosjektet dagen før (5.juni) der du kan bidra uavhengig om du er forfatter eller ei med å gi respons på utkast.

Nettverket representerer alle UH-ped-miljøer i Norge og ønsker innspill både til saker til årsmøtet og saker styret kan jobbe med i neste styreperiode. Innspill til årsmøtesaker sendes til inger.c.erikson@bi.no før 18.april.

Her er lenke til påmeldingsskjema for årsmøte og skriveseminar med frist 26.mai.

Reklame