Utviklingsprogram i UH-pedagogikk

Arbeidsgruppa som har jobbet med utviklingsprogrammet for rekruttering og kompetanseheving i UH-pedagogikk har levert forslaget sitt til styret, og styret har begynt arbeidet med å få på plass kursholdere, referansegruppe, finansieringsmodell og administrativ støtte til piloten av programmet. På denne lenken finner dere arbeidsgruppas forslag. Planen framover er å få etablert en stab av kursholdere. Når denne er på plass vil det bli laget en foreløpig påmelding til programmet med forbehold om at finansieringsmodell og rammer blir klare. En foreløpig påmelding vil også gi staben av kursholdere en indikasjon på interessen for programmet. Det er årsmøtet som må ta endelig stilling til om den finansieringsmodellen som blir lagt til grunn gir grunnlag for oppstart. Det betyr at endelig og bindende påmelding ikke blir gjort tilgjengelig før i slutten av mai.  

Etter hvert som den foreligger mer informasjon vil den bli gjort tilgjengelig her på nettsidene våre. Innspill, kommentarer og spørsmål kan sendes til styret. 

ICED 2020 «The Future-Ready Graduate» – Second Call OPEN

The next ICED conference, ICED 2020, will be held in Zurich, Switzerland from 15-18 June 2020. The theme of the conference is “The Future-Ready Graduate”. For information see http://iced2020.ch/.

We received many wonderful responses to the First Call for submissions. Acceptance/rejection (First Call) will be announced to submitters on 13 December 2019. 

Those who missed the First Call now have another chance to submit to the Second Call. The Second Call will close on 3 February 2020.

We look forward to receiving your abstract submissions for one of the following presentation formats:

 • Presentations for parallel sessions (30 minutes)
 • Workshops (90 minutes)
 • Panel discussions (90 minutes)
 • Posters

For conference sub-themes, further information on the submission process and the submission link please see http://iced2020.ch/call/ .

Reminder: NERA 2020

Reminder: Deadline abstract submission 17. nov 2019: NERA 2020: Rethinking the futures of education, 4-6 March 2020 | Turku, Finland

This is just a reminder that the deadline for abstract submission is just a short week ahead. To read more about the Network 10 visit the network website

Keynote speakers

 • Professor Fazal Rizvi, University of Melbourne
 • Professor Kirsti Klette, University of Oslo
 • Professor Risto Rinne, University of Turku

Panel discussion participants:”Actors and ideas shaping the future of higher education”

 • Professor Jussi Välimaa, University of Jyväskylä
 • Professor Ivar Bleiklie, University of Bergen
 • Professor Susan Wright, Aarhus University

Congress theme: Rethinking the futures of education in the Nordic countries

The conference welcomes contributions on a wide array of topics from the areas of education, teaching and learning with the objective to rethink the futures of educational sciences in the Nordic countries.

 • What are the dominant processes in education and learning that extend far into the future?
 • How do researchers, by their own scientific constructs and categorizations, shape and take responsibility for the understanding of education and learning in society?

What kind of global role the Nordic countries want to take in developing education in the future?

Please forward to others that could be interested

See specific abstract guidelines here

Bidrag til Webinarfestivalen 4/11

Webinarfestivalen er en grønn og gratis nettbasert konferanse som setter fokus på studentaktiv læring både i fysiske og virtuelle rom. Målgruppen er alle som er interessert i undervisning og læring. Dette blir en møteplass for erfaringsutveksling og nyttig «hands-on» praksis. I tillegg vil dette være en flott arena for å dokumentere deling av god undervisning i et fagfelleskap.

Datoen for Webinarfestivalen er 28. – 29. januar 2020

Flyer for Webinarfestival

ICED 2020 «The Future-Ready Graduate» – First Call OPEN

The next ICED conference, ICED 2020, will be held in Zurich, Switzerland from 15-18 June 2020. The theme of the conference is “The Future-Ready Graduate”. For information see http://iced2020.ch/.
The First Call will close on 17 November 2019. There will be a Second Call, but submitters are strongly encouraged to answer the First Call to avoid disappointment if presentation slots fill up, and to take advantage of cheaper early bookings of flights and accommodation for this timely and important conference.

We look forward to receiving your abstract submissions for one of the following presentation formats:

 • Presentations for parallel sessions (30 minutes)
 • Workshops (90 minutes)
 • Panel discussions (90 minutes)
 • Posters

For conference sub-themes, further information on the submission process and the submission link please see http://iced2020.ch/call/ .

Konferanse: Forskning om högre utbildning 2021

Varmt välkommen till konferensen Forskning om högre utbildning vid Örebro universitet den 1920 maj 2021!

Högskolepedagogiskt centrum vid Örebro universitet och tidskriften Högre utbildning har äran att inbjuda till den andra konferensen på temat Forskning om högre utbildning som går av stapeln den 19–20 maj 2021 i Örebro.

Initiativtagare till konferensen var Lunds universitet som våren 2018 anordnade ett unikt tillfälle för samverkan lärosäten emellan för att stärka forskningsfältet inom området högre utbildning i Sverige. Vi uppmanar nu alla som vill vara med och fortsätta forma fältet att spara datumet.  Året ut tar vi gärna emot förslag på special interest groups (SIGs), teman, nyckeltalare eller andra inslag som skulle skapa goda förutsättningar för samtal och samarbete under konferensen: fhu2021@oru.se.

Möjlighet till nätverksmöten och förkonferenser i anslutning till konferensen kommer att finnas. Call for papers släpps den 15 mars 2020.  Sprid gärna datumet inom era organisationer, institutioner, enheter och nätverk.

Information om konferensen kommer löpande att publiceras på www.oru.se/forskningomhogreutbildning  Vi ser fram emot att få välkomna många av er till Örebro i maj 2021! Varma hälsningar Kristin för arrangörsgruppen