Professor/dosent/førsteamanuensis/førstelektor innen forskning og utvikling i høyere utdanning

Ved Result er det ledig en fast stilling som enten professor, dosent, førsteamanuensis eller førstelektor innen forsknings- og utviklingsarbeid rettet inn mot ledelse, organisering og styring i universitets- og høgskolesektoren. Universitets- og høgskolesektoren er i stadig omstilling, og det er behov for mer kunnskap om hvordan internasjonale og nasjonale føringer virker inn på undervisning og læring på institusjonsnivå. Vi trenger mer kunnskap om vilkår for arbeid med undervisnings- og læringskvalitet i sektoren, både på samfunns- institusjons-, og individnivå. Vi ønsker en engasjert person som kan være med å løfte enhetens kompetanse på disse områdene.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Les mer om stillingen her

Reklame

Minner om digitalt temaseminar om publiseringskanaler i dag 15.mars kl.11.00-12.00

Bilder av en stabel med magasiner foran bøker i en bokhylle
Bilde: unsplash.com

Trenger UH-sektoren en nasjonal publiseringskanal for praksisrapporter?

Flere har tatt til orde for at det bør finnes en publiseringskanal i tillegg til UNIPED som har fokus på å gjøre praksisrapporter tilgjengelig. Alternative publiseringskanaler ble diskutert under årsmøtet i 2022. Dette temaseminaret er en videreføring av diskusjonen og en del av prosessen for å finne ut hvilke ønsker og krav nettverksmedlemmene har, hvilke eksisterende løsninger som eventuelt kan integreres eller utvides, og hvordan publisering av andre format kan organiseres, samt hvilke risikoer og ulemper dette kan medføre.

Vi ønsker alle som er interessert i å delta på temaseminaret velkommen. Videresend gjerne invitasjonen til interesserte kollegaer.

Lenke til Zoom: https://binorwegianbusinessschool.zoom.us/j/68886855729?pwd=OGxDUi9uMDlYT25rQmNsODh1MWdPUT09

Minner om digitalt temaseminar om publiseringskanaler i dag 15.mars kl.11.00-12.00

Bilder av en stabel med magasiner foran bøker i en bokhylle
Bilde: unsplash.com

Trenger UH-sektoren en nasjonal publiseringskanal for praksisrapporter?

Flere har tatt til orde for at det bør finnes en publiseringskanal i tillegg til UNIPED som har fokus på å gjøre praksisrapporter tilgjengelig. Alternative publiseringskanaler ble diskutert under årsmøtet i 2022. Dette temaseminaret er en videreføring av diskusjonen og en del av prosessen for å finne ut hvilke ønsker og krav nettverksmedlemmene har, hvilke eksisterende løsninger som eventuelt kan integreres eller utvides, og hvordan publisering av andre format kan organiseres, samt hvilke risikoer og ulemper dette kan medføre.

Vi ønsker alle som er interessert i å delta på temaseminaret velkommen. Videresend gjerne invitasjonen til interesserte kollegaer.

Lenke til Zoom: https://binorwegianbusinessschool.zoom.us/j/68886855729?pwd=OGxDUi9uMDlYT25rQmNsODh1MWdPUT09

Kvalitetskonferansen 2023, 22.mars ved HINN (Digitalt)

Studenter i klasserom i en undervisningssituasjon
Foto: Elen Sonja Klouman/HINN

Konferansen har som mål å fremme undervisningskvalitet og innovasjon. Hvert år inviterer vi eksterne foredragsholdere, og representanter fra HINN sine egne fagmiljøer bidrar også med gode eksempler for å inspirere og motivere til videreutvikling av pedagogisk praksis.

Universell utforming av IKT på studieplaner i høyere utdanning

Tema for årets konferanse er universell utforming av IKT i høyere utdanning. Hva må studenter lære om universell utforming av IKT, og på hvilke studieprogram er dette særlig viktig? Konferansens bidragsytere vil reflektere over dette og dele gode eksempler fra egne studieprogram på hvordan dette kan gjøres.

Trykk på lenken her for mer informasjon.

Associate Professor related to Teaching and Learning in Higher Education at LINK – Centre for Learning, Innovation & Academic Development

The position involves 47 % teaching, 47 % research, and 6 % administrative tasks at LINK. LINK is a multidisciplinary center directly organized under the University Board at the University of Oslo (UiO).

Candidates for the position are expected to pursue a research agenda of high relevance for the interdisciplinary educational development work of LINK, for LINKs strategic position within UiO, and for LINKs contribution to UiO´s strategic goals. Relevant research themes could be:

a) Digital (including use of video) and hybrid design for teaching and learning based on universal design
b) Student-active forms of learning and learning centered teaching/pedagogical design
c) Innovative assessment methods in higher education
d) Learning analytics and evaluation of students’ learning
e) Governance and leadership in higher education

Read the position announcement here.

Application deadline: 20 March 2023

Kristiania søker rådgiver til vikariat på avdeling for pedagogisk utvikling

Bilde av inngangsparti til Høgskolen Kristiania

Avdeling for pedagogisk utvikling er en del av PedTek som er et støttesenter for faglige ansatte. Senteret har stor aktivitet på utdanningsrelaterte prosjekter knyttet til studieprogramutvikling, undervisning, vurdering, læringsdesign og bruk av teknologi i undervisningen. Avdelingen støtter høyskolens fagstab i utvikling av nye læringsmetoder, utvikler og drifter kurs i UH-pedagogikk, legger til rette for forskning på egen undervisningsaktivitet, samt administrerer høyskolens meritteringsordning for undervisere.  Avdelingen er organisert i faglig linje under prorektor for utdanning og samarbeider tett med fagmiljøene ved høyskolen. Høyskolen har planlagt utvikling av flere nye studieprogram i nærmeste framtid og dette gir økt behov for rådgivning av høyskolens faglige ansatte innen utvikling av både læringsdesign og programdesign. Denne utviklingen omfatter både campusbasert utdanning og nettstudier, så vel som en interesse for hybride løsninger som kan øke fleksibiliteten for høyskolens studenter.

En av våre ansatte skal ut i svangerskapspermisjon til sommeren og med dette som bakgrunn søker vi en motivert medarbeider til et vikariat som rådgiver på avdeling for pedagogisk utvikling.

Les mer om stillingen her.

Postdoctoral Fellow University Pedagogy at UIO

Bilde av uteområdet ved Blindern. Steintrapper og park med trær og plen.

Applicants are invited for a three or four year position as Postdoctoral Fellow in university pedagogy attached to the Department of Education (IPED), Faculty of Educational Sciences, University of Oslo. Through their research, the Postdoctoral Fellow is expected to contribute directly to the ongoing research project Academic Hospitality in Interdisciplinary Education  funded by the Research Council of Norway. 

The Postdoctoral Fellow is expected to collaborate with the project research group in the development, implementation and dissemination of AHIE research. The Fellow will also be expected to take on research administrative duties, such as contributing to the AHIE Forum (a biannual meeting of stakeholders dedicated to interdisciplinary education) and co-organising the project’s final international conference in 2025. We welcome applicants who demonstrate their motivation and abilities to participate in all stages of the project, from the data collection to the dissemination of research findings. We are equally interested in applicants who have the knowledge and skilled know-how to develop innovative university pedagogy courses to strengthen interdisciplinary education.

Read more

Call for Papers: Tensions, coherence, and/or progress in early childhood teacher education (ECTE) in the Nordic countries

kids-boy and girl- study batterfly feeding process, doing rearch project for school

Universitetet i Sørøst- Norge er i gang med et temanummer i samarbeid med Nordisk barnehageforskning som knytter seg til UH ped – barnehagelærerutdanning.

In this special issue, we invite articles on “Tensions, coherence, and/or progress in early childhood teacher education (ECTE) in the Nordic countries”. More research into the Nordic models of ECTE is needed for several reasons.

The terms tension, coherence, and progress open for multiple perspectives and topics, including, but not limited to, the topics introduced above. Examples of topics to be explored, in one country or by comparing two or more countries, are:

  • Tensions, coherence, and/or progress in ECTE in historical perspectives (e.g., changes in society, tones/tendencies, policies, and/or national curriculum)
  • Tensions, coherence, and/or progress within the education program, between theory and practice, or within/or between courses or subjects/disciplines.
  • Teacher students and teacher educators learning/development, professional identity and/or bildung in ECTE

Deadline for submission of abstracts: 15.02.23

For mer informasjon, se invitasjonen her

Ledig stilling som professor/ førsteamanuensis i utdanningsledelse på BI

Ved Institutt for kommunikasjon og kultur er det ledig en fast stilling som professor/ førsteamanuensis i ledelse av utdanningssektoren, dette kan gjelde både barnehage og skole.

Handelshøyskolen BI er en av Norges største leverandører av videreutdanning for utdanningsledere og har nå ytterligere etterspørsel og aktivitet innenfor fagfeltet. Vi søker å ansette en medarbeider som kan bidra med undervisning og forskning rettet mot ledelse av læring, kontinuerlig forbedringsarbeid og profesjonell læringskultur innen skole- og barnehagesektoren. En foretrukken kandidat forventes å være en drivkraft i Senter for Innovasjon i Utdanning og BIs overordnete forskningsstrategi. 

Klikk HER for mer informasjon.

Ledig stilling som Førsteamanuensis/førstelektor i universitets- og høgskulepedagogikk ved HVL

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig en 100% fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor i universitets- og høgskulepedagogikk ved Avdeling for utvikling av læring og undervisning.
Stillinga inngår i einingas faste stab og vil ha kontor ved ein av våre fem campus, i Bergen, Stord, Haugesund, Sogndal eller Førde. Det må påreknast noko reising.

Fagområdet for stillinga er universitets- og høgskulepedagogikk. Dette vil mellom anna innebere ulike aktivitetar knytt til undervisning, meritteringsordning, systematisk arbeid med utdanningskvalitet og strategiske søknadar. Den som vert tilsett vil både undervise, rettleie og forske innanfor fagområdet.

Les meir om stillinga i denne lenka.