Førsteamanuensis i universitetspedagogikk ved UIB

Ved Institutt for pedagogikk, Det psykologiske fakultet, er det ledig ei fast stilling som førsteamanuensis i universitetspedagogikk.

Institutt for pedagogikk inkluderer lærarutdanning, utdanningsvitskap, spesialpedagogikk og universitetspedagogikk. Det er om lag 45 tilsette ved instituttet. 

Den som vert tilsett vil ha sin arbeidsplass ved Institutt for pedagogikk i Bergen og arbeidsoppgåvene vil primært vere knytt til det universitetspedagogiske fagmiljøet. Den universitetspedagogiske aktiviteten retter seg mot heile universitetet og inkluderer undervising, rådgjeving og forsking.

Les meir om stillinga her!

Reklame