UH-aktører

Universitets- og høgskolerådet (UHR)

Universitets- og høgskolerådet (UHR) er det viktigaste samarbeidsorgan for norske universitet og høgskolar og skal bidra til utviklinga av Noreg som ein kunnskapsnasjon på høgt internasjonalt nivå.

UHR skal være ein sentral premissleverandør til Storting og regjering og ein viktig utdannings- og forskingspolitisk aktør.

 


Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT)

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga) er eit fagleg uavhengig organ under Kunnskapsdepartementet med eit eige styre som øvste vedtaksorgan.

NOKUT har som hovudoppgåve å dokumentere og informere om tilstanden i høgare utdanning, fagskuleutdanning og godkjent utanlandsk utdanning.

 


Norgesuniversitetet (NUV)

Norgesuniversitetet er et nasjonalt organ under Kunnskapsdepartementet. Norgesuniversitetets overordnede mål er å bidra til å gjøre høyere utdanning mer tilgjengelig, ved å gi studenter tilgang til relevant utdanning uavhengig av tid, sted og alder. Norgesuniversitetet skal være en pådriver for å fremme utviklingen av fleksibel utdanning og pedagogisk bruk av IKT og arbeide for å styrke og utvikle samarbeidet mellom høyere utdanning og arbeidslivet.

Norgesuniversitetet virker innenfor fire aktivitetsområder:

  • Finansiering av utviklingsprosjekter
  • Kunnskapsutvikling
  • Kunnskapsformidling
  • Samarbeid og nettverksbygging