Ledige stillinger

Førsteamanuensis i universitetspedagogikk ved NTNU – Inntil 3 stillinger

Institutt for pedagogikk og livslang læring har ledig inntil tre faste stillinger som førsteamanuensis knyttet til faggruppen for universitetspedagogikk (Uniped).

Stillingene fordrer forskningskompetanse innen ett eller flere av følgende fagområder:

  • lærings- og undervisningskvalitet
  • læringsmiljø
  • veiledning av læringsprosesser i høyere utdanning
  • undervisnings- og forskningsintegrasjon.

Det er ønskelig med erfaring fra tilsvarende arbeid ved universitet eller høgskole. For stillingene kreves vitenskapelig kompetanse minimum på doktorgradsnivå innen relevant fagfelt for stillingene. I tillegg bør den som ansettes har en kritisk tilnærming til egen undervisning. Det vektlegges dokumentert erfaring fra undervisning/veiledning. De som blir ansatt, forventes å samarbeide med kolleger på ulike nivå i organisasjonen.

Søknadsfrist: 31. august 2018

Les hele utlysningsteksten her.

Reklamer