Ledige stillinger

Professor/dosent/førsteamanuensis/førstelektor/ universitetslektor i utdanningsvitenskap

Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast stilling som professor/dosent/førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i utdanningsvitenskap med vekt på utdanningsledelse og læringsmiljø. Stillingen ligger ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, og arbeidsstedet vil være Pedagogisk utviklingssenter (PULS) på Campus Kristiansand.

PULS

 

Stillingens arbeidsoppgaver vil være:

  • utvikling og gjennomføring av kompetansehevingstilbud for vitenskapelig ansatte innenfor utdanningsledelse og læringsmiljø
  • veiledning av fagmiljøer i arbeid med å bedre utdanningsledelse og læringsmiljø
  • kurs for både vitenskapelig ansatte og ledere ved UiA
  • FoU rettet inn mot utdanningsledelse og læringsmiljø i høyere utdanning
  • deltakelse i Program for pedagogiske basiskompetanse
  • å ha en sentral rolle som utreder for Læringsmiljøutvalget
  • delta ellers i PULS sine aktiviteter for kvalitetsheving på utdanningsfeltet

 

Søknadsfrist: 06.desember 2018

Les hele stillingsutlysningen her.

Reklamer