UH-ped webinarer

Norsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk vil i kalenderåret 2017 tilby tilsammen 6 webinarer fordelt på tre dager. Webinarene er ment som et bidrag til at vi kan utnytte og bli kjent med spisskompetansen som finnes innen universitets- og høgskolepedagogikk ved de ulike institusjonene.

Det vil bli gjort opptak av presentasjonene som holdes på webinarene.  Opptakene vil gjøres tilgjengelig og kan være en ressurs for alle som arbeider med UH-pedagogiske kurs.

17.januar
14:00 – 14:45 Kine Dørum: Studentrollen. Les mer
Se opptaket her
15:00 – 15:45 Roar Pettersen: Problembasert læring. Les mer
Se opptaket her

30. mars
14:00 – 14:45 Anne Swanberg: Nettundervisning og kvalitet.  Les mer
Se opptaket her
Presentasjonen

Youtubefilmen som vises i presentasjonen  (men som ikke vises i opptaket)
Quality Online Learning Standards – Center for Online Learning at Fresno Pacific

15:00 – 15:45 Petter Mathisen: Veiledning i teknologirike omgivelser. Les mer
Se opptaket her
Presentasjonen

24. oktober
14:00 – 14:45 Tine Prøitz: Hva kan økt fokus på læringsutbytte bety for planlegging og gjennomføring av undervisning? Les mer
15:00 – 15:45. Eevi E. Beck. Skrive for å lære. Små skriveøvelser i undervisningen. Les mer
Påmelding (kommer senere)

Les mer om praktisk gjennomføring av webinarene 30.mars