Nettverkskonferanser

2018

Nettverkskonferansen 2018 avlyst

Kjære medlemmer i Norsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk,

Innen påmeldingsfristens utløp 1. april var kun 41 påmeldt til årets nettverkskonferanse i Trondheim. Dette er alt for få til at konferansen kan arrangeres uten et betydelig underskudd. Dronning Mauds Minne Høgskole, som tok på seg arrangementet, har i samråd med styret i nettverket bestemt å avlyse årets konferanse. Vi beklager sterkt ulemper dette medfører for de som har sagt ja til å bidra med innlegg og for de som er påmeldt. Vi vil også få takke arrangementskomiteen ved DMMH og NTNU for deres arbeid.

Vi må reflektere over hvorfor så få fant tid og interesse for konferansen i år. Har vi markedsført konferansen for dårlig? Er tema og program for perifert for nettverket? Var tidspunkt ugunstig? Har det blitt for mange andre konkurrerende konferanser? Vi foreslår at spørsmålet: «Skal vi fortsette med nasjonale nettverkskonferanser – i så fall når og hvordan?» – settes opp som en drøftingssak på årsmøtet.

For de som har interesse for «Rom for læring» så er dette hovedtema for den tyske årlige konferansen for German Society for Research in Higher Education om noen dager, 12 – 13. april: https://www.gfhf2018.de/index.php?page=timetable 

og for Årstämmoseminarium på Akademiska Hus i Stockholm 27. april:

http://www.anpdm.com/newsletterweb/45415D4572444B5F4575464059/43425C477046425F4A7046435B4A71

På vegne av styret,

Ivar Nordmo

styreleder

 

 


2016

Nettverkskonferanse og årsmøte

Konferansen  Danning og utdanning – mellom klassiske idealer og krav om ytre relevans. Konferansen foregikk i regi av Nasjonalt nettverk for universitet- og høgskolepedagogikk, og ble avholdt ved Universitet i Stavanger 2. til 4. mai 2016.

Årsmøtet i UHPed-nettverket ble også avholdt under konferansen mandag 2. mai kl. 15.15.