Nettverkskonferanser

2018

Avlyst! Nasjonal nettverkskonferanse i universitets- og høgskolepedagogikk – Rom for læring

Dato: 23.-24. mai 2018
Sted: Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH), Trondheim

 

Tema for konferansen
• Rom for læring – hva er det?
• Hvordan skape muligheter for læring i universitets- og høgskoleutdanninger?

Konferansen åpner for ulike tilnærminger til hvordan man skaper rom for læring – fra den fysiske utformingen av læringsarenaer, program – og emnedesign til digitale samhandlingsarenaer.

Påmeldingsfrist:
1. januar for påmelding med innsending av paper.

1. mars 2018 for påmelding uten paper

Gjerne spre informasjonen om konferansen videre innad i institusjonen.


2016

Nettverkskonferanse og årsmøte

Konferansen  Danning og utdanning – mellom klassiske idealer og krav om ytre relevans. Konferansen foregikk i regi av Nasjonalt nettverk for universitet- og høgskolepedagogikk, og ble avholdt ved Universitet i Stavanger 2. til 4. mai 2016.

Årsmøtet i UHPed-nettverket ble også avholdt under konferansen mandag 2. mai kl. 15.15.

 

Reklamer