Nasjonale konferanser

Nasjonal konferanse: Digitalisering i høyere utdanning

Dato / sted: 23.-24. november / Bergen

Bergen - november 2017

Universitetet i Bergen og Norgesuniversitetet inviterer i november til en nasjonal konferanse om digitalisering i universitets- og høyskolesektoren. Konferansen vil omfatte temaer knyttet til digitalisering av undervisning, vurdering og formidling, nasjonale føringer og rammeverk, institusjonelle støttestrukturer, digitale verktøy som støtte for studentaktive læringsformer og digital kompetanse og arbeidslivsrelevans i studieprogrammene. Konferansen er rettet mot ledere og beslutningstakere i faglig og administrativ linje på både institusjons-, fakultet- og instituttnivå.

 

Advertisements