Nasjonale konferanser

 

Webinarfestivalen

Dato: 06.-07. november 2018
Sted: nettbasert

Webinarfestivalen er en nettbasert møteplass for utveksling av kunnskap, erfaringer, ideer, visjoner og problemstillinger knyttet til undervisnig og læring. Her kan man knytte kontakter og etablere nettverk for videre samarbeid.

Webinarfestivalen er et pilotprosjekt ved NTNU og arrangeres for første gang i 2018. Mer om arrangørene

Temaer

Følgende tema vil ha et særlig fokus på Webinarfestivalen 2018:

  • Studentaktiv læring
  • Digitalisering
  • Læringsarenaer
  • Merittering
  • Vurdering

Videokonferanseverktøy

Alle sesjonene vil foregå i Blackboard Collaborate Ultra. Dette videokonferanseverkøtyet åpnes direkte i nettleseren, så du trenger ikke installere programvare for å bli med i sesjoner.

Webinarfestivalen s sine nettsider 

Reklamer