Nasjonale konferanser

Norgesuniversitetets Høstkonferanse 2017

Dato / sted: 27.-28. september 2017 / Tromsø

Norgesuniversitetets Høstkonferanse arrangeres 27. og 28. september 2017 på Scandic Ishavshotell i Tromsø. Her kan alle som har fått prosjektmidler fra oss hente og dele erfaringer med andre prosjekter. Det er også en arena for de som er nysjerrige eller planlegger å søke på høstens utlysning.

Programmet består av både plenumsinnlegg og gruppevise sesjoner, med fokus på læring fra prosjektene. Detaljert program kommer.

 

 


Nasjonal konferanse om vurdering i høyere utdanning

Dato / sted: 16.-17. oktober 2017 / Kristiansand

Agder - oktober 2017

Universitetet i Agder ønsker deg velkommen til nasjonal konferanse om vurdering i høyere utdanning ved campus Kristiansand.

Vurdering i høyere utdanning blir gjort med ulik hensikt og forskjellig praksis, samtidig som det er et ikke tilstrekkelig belyst tema. Spesielt viser dette seg i sammenheng med økt bruk av digitale læringsstøttede verktøy som nytt elS/LMS.

Universitetet i Agder vil med denne nasjonale konferansen rette fokus mot vurdering i en større sammenheng, der vi tar opp temaer som:

  • Vurdering og digitalisering
  • Vurdering og internasjonal akkreditering
  • Vurdering og kompetanseutvikling
  • Vurdering og læring

 


Spor 2017 og EVU Forum

Nasjonal konferanse om innovasjon i fleksibel utdanning

Dato / sted: 18. – 19. oktober 2017 / Lillehammer 

Spor 2017 home page

Høgskolen i Innlandet inviterer til ny «Spor konferanse» og det årlige «EVU forum» for universitets- og høgskolesektoren på Lillehammer den 18. – 19. oktober 2017.

Programmet vil veksle mellom foredrag i plenum, innlegg i parallelle sesjoner og interaktive workshops. På programmet står blant annet;

kvalitet i høyere utdanning og i nettundervisningtrender og utfordringer innen etter og videreutdanning og livslang læring, kompetanseutviklingsbehov for fremtidens arbeidsliv, hvordan få til organisatorisk læring i organisasjoneraktive og variete læringsformer for voksne studenter, hvordan arbeidslivet arbeider med kompetanseutvikling, workshop i digital historiefortelling hvor du kan lage eget storyboardteknologi og digitalisering, læringsanalyse og big data i utdanning og læring, voksne studenter i samskaping av kunnskap og hvordanpedagogiske rammer utfordresAR, VR- og EON-teknologi, innføring i Canvas.

Konferansen er relevant for deg som:

  • jobber i eller med høyere utdanning
  • jobber med eller er interessert i fleksibel utdanning
  • jobber i offentlig eller privat sektor, og som er interessert i hvordan arbeidslivet skal få bedre tilgang til høyere utdanning og livslang læring

Konferansen arrangeres i samarbeid med Norgesuniversitetet og Fleksibel utdanning Norge (FUN).

 


Nasjonal konferanse: Digitalisering i høyere utdanning

Dato / sted: 23.-24. november / Bergen

Bergen - november 2017

Universitetet i Bergen og Norgesuniversitetet inviterer i november til en nasjonal konferanse om digitalisering i universitets- og høyskolesektoren. Konferansen vil omfatte temaer knyttet til digitalisering av undervisning, vurdering og formidling, nasjonale føringer og rammeverk, institusjonelle støttestrukturer, digitale verktøy som støtte for studentaktive læringsformer og digital kompetanse og arbeidslivsrelevans i studieprogrammene. Konferansen er rettet mot ledere og beslutningstakere i faglig og administrativ linje på både institusjons-, fakultet- og instituttnivå.