Konferanse: Forskning om högre utbildning 2021

Varmt välkommen till konferensen Forskning om högre utbildning vid Örebro universitet den 1920 maj 2021!

Högskolepedagogiskt centrum vid Örebro universitet och tidskriften Högre utbildning har äran att inbjuda till den andra konferensen på temat Forskning om högre utbildning som går av stapeln den 19–20 maj 2021 i Örebro.

Initiativtagare till konferensen var Lunds universitet som våren 2018 anordnade ett unikt tillfälle för samverkan lärosäten emellan för att stärka forskningsfältet inom området högre utbildning i Sverige. Vi uppmanar nu alla som vill vara med och fortsätta forma fältet att spara datumet.  Året ut tar vi gärna emot förslag på special interest groups (SIGs), teman, nyckeltalare eller andra inslag som skulle skapa goda förutsättningar för samtal och samarbete under konferensen: fhu2021@oru.se.

Möjlighet till nätverksmöten och förkonferenser i anslutning till konferensen kommer att finnas. Call for papers släpps den 15 mars 2020.  Sprid gärna datumet inom era organisationer, institutioner, enheter och nätverk.

Information om konferensen kommer löpande att publiceras på www.oru.se/forskningomhogreutbildning  Vi ser fram emot att få välkomna många av er till Örebro i maj 2021! Varma hälsningar Kristin för arrangörsgruppen

NOKUT-podden – en podcast om høyere utdanning

I høst startet NOKUT en helt egen podcast om høyere utdanning. I NOKUT-podden snakker vi med dem som er tettest på undervisningshverdagen. Målet er å spre gode ideer og inspirasjon til andre i samme posisjon. Hver episode er på max 20 minutter.

Vi har blant annet vært hos det medisinske fakultet ved NTNU og snakket med undervisere om teambasert læring i medisinutdanningen.

Professor i biologi, Vigdis Vandvik (UiB) har delt sine tanker om hvordan undervisere kan motiveres til å snakke om utdanning på samme måte som de diskuterer forskningen sin.

Og i den nyeste episoden har vi snakket med både studenter og professor Anders Malthe-Sørenssen (UiO) om hvorfor er det så viktig at bachelorgradsstudenter bidrar i forskningsarbeid.

Vi håper dere, som er en så viktig ressurs for undervisere i høyere utdanning, vil hjelpe oss med å spre ordet!

Lenken til podcasten finner dere under UH-aktører – NOKUT eller direkte på soundcloud.com/nokutpodden