Ledig stilling som postdoktor i universitetspedagogikk (OsloMet)

Det er ledig en 4-årig postdoktor stilling i universitetspedagogikk ved Senter for profesjonsstudier (SPS) ved OsloMet.

https://www.oslomet.no/om/ledige-stillinger/postdoktor-i-universitetspedagogikk

Søknadsfrist: 25.05.2021

Reklame

Ledig stilling som stipendiat innen ingeniørsutdanningsvitenskap (NTNU)

Det er ledig stilling som stipendiat innen ingeniørsutdanningsvitenskap ved Institutt for elektroniske system på Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk. Kandidaten vil være del av et fellesskap som jobber med utdanningsutvikling og -forskning, både på Institutt for elektroniske system og i samarbeid med Institutt for pedagogikk og livslang læring.

Søknadsfrist: 18.04.2021

13.04 – Digital seminar om kollegial veiledning i høyere utdanning (UiO)

I forbindelse med lanseringen av boka «Kollegial veiledning i høyere utdanning» Redaktører Line Wittek & Thomas de Lange inviteres det til et åpent digital seminar.

13 April 2021 klokken 13.00-16.15

Zoom-lenke: https://uio.zoom.us/j/61653252361

I tiden før boklanseringen kan følgende artikkel rund samme tematik kanskje være av interesse: Moving Beyond Peer Review of Teaching: A Conceptual Framework for Collegial Faculty Development

Ledig to stillinger som professor/dosent førsteamanuensis/førstelektor (UiT)

Ved Universitetet i Tromsø er det ledig to faste 100% stillinger som professor/dosent/ førsteamanuensis/ førstelektor. Stillingen er tilknyttet ressurssenter for undervisning, læring og teknologi (Result).

Stilling 1: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/200821/professor-dosent-foersteamanuensis-foerstelektor-ved-ressurssenter-for-undervisning-laering-og-teknologi-result

Stilling 2: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/200803/professor-dosent-foersteamanuensis-foerstelektor-ved-ressurssenter-for-undervisning-laering-og-teknologi-result

Søknadsfrist: 4. april 2021

ICED 2022 Conference

Theme Sustainable Educational Development

ICED22 hybrid conference will address the role and responsibility of educational developers in coping with the UN’s 17 Global Goals of sustainability. Apart from being one of the goals in its own right, education plays a pivotal role if the global goals for a sustainable future shall be achieved. Educational developers in higher education have a particular responsibility for educating the researchers, professionals, experts etc. to increase our understanding of challenges and propose solutions to move the goals forward.

Important dates in 2021

  • June 15 Call for papers ICED22
  • September 1 ICED22 open for registration
  • October 1 Deadline submissions

https://conferencemanager.events/iced22/conference

Conference Leading Higher Education As and For Public Good

Because of the coronavirus outbreak, the conference on «Leading Higher Education As and For Public Good» celebrating what has been learned from Formation and Competence Building of University Academic Developers project has been postponed from May 2020. It will now take place as an online Zoom conference on 29 April 2021.

Time and place: Apr. 29, 2021 9:30 AM–4:00 PM,  Zoom

The conference focuses on sustainability as a public good and poses the question: How can teaching and learning lead to a sustainable future? Professor Ron Barnett (from University College London) and Professor Peter Felten (from Elon University) will give two key notes to answer this question, and we will have Reading Circles to discuss the recent book chapters from Leading Higher Education as and for Public Good: Rekindling as Praxis, edited by Tone Dyrdal Solbrekke (from University of Oslo) and Ciaran Sugrue (from University College Dublin). Professor Inga Bostad (from University of Oslo) will moderate a panel on theories and practices of sustainability in higher education.

More information about the conference, the program and a link to register can be found under:

https://www.uv.uio.no/iped/english/research/news-and-events/events/conferences-and-seminars/leading-higher-education-070520.html

Deadline for registration is March 22nd. 

HINN Kvalitetskonferansen 17. mars

Hvert år arrangeres Kvalitetskonferansen ved Høgskolen i Innlandet. Årets konferanse gjør et dypdykk i temaet studielivskvalitet med spesiell vekt på relasjonsdimensjonen.

Hovedinnleder ved årets konferanse er dosent Hilde Larsen Damsgaard ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og forfatter av boken Studielivskvalitet – Studenters erfaringer med og opplevelse av kvalitet i høyere utdanning (2019, åpen tilgang).

Portrett av Hilde Larsen Damsgaard.

I tillegg vil professor Arne H. N. Jordet bidra med perspektiver fra sin bok Anerkjennelse i skolen – En forutsetning for læring (2020). Her vil han ha fokus på høyere utdanning og en anerkjennende pedagogikk.

Under årets konferanse vektlegges det å få frem studentenes eget perspektiv, og representanter fra StInn vil snakke om studenters helse og trivsel i undervisningssammenheng. Det vil også bli et innlegg fra et fagmiljø som viser hvordan de har planlagt inneværende studieår med utgangspunkt i faste sosiale strukturer. Målet har vært å lage et dynamisk system, der studentenes sosiale og faglige samhandling har hatt fokus. Her vil også studentene selv si noe om hvordan de har opplevd sitt første studieår så langt.

Arrangementet finner sted på Zoom den 17. mars klokken 12.00.

Klikk her for å se fullt program, informasjon om hvordan du deltar og fullstendig presentasjon av årets bidragsytere.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Vel møtt!