NOKUT-podden – en podcast om høyere utdanning

I høst startet NOKUT en helt egen podcast om høyere utdanning. I NOKUT-podden snakker vi med dem som er tettest på undervisningshverdagen. Målet er å spre gode ideer og inspirasjon til andre i samme posisjon. Hver episode er på max 20 minutter.

Vi har blant annet vært hos det medisinske fakultet ved NTNU og snakket med undervisere om teambasert læring i medisinutdanningen.

Professor i biologi, Vigdis Vandvik (UiB) har delt sine tanker om hvordan undervisere kan motiveres til å snakke om utdanning på samme måte som de diskuterer forskningen sin.

Og i den nyeste episoden har vi snakket med både studenter og professor Anders Malthe-Sørenssen (UiO) om hvorfor er det så viktig at bachelorgradsstudenter bidrar i forskningsarbeid.

Vi håper dere, som er en så viktig ressurs for undervisere i høyere utdanning, vil hjelpe oss med å spre ordet!

Lenken til podcasten finner dere under UH-aktører – NOKUT eller direkte på soundcloud.com/nokutpodden

Reklamer

Ledig stilling som professor/ dosent/ førsteamanuensis/ førstelektor/ universitetslektor i universitetspedagogikk ved Universitetet i Agder

Ved Universitetet i Agder, Pedagogisk utviklingssenter er det ledig en fast 100 % stilling som professor/ dosent/ førsteamanuensis/ førstelektor/ universitetslektor i universitetspedagogikk med vekt på utdanningsledelse og læringsmiljø.

 

Søknadsfrist er: 23. februar 2018

Du finner mer om stillingen under Ledige stillinger

Jubileumsseminar UNIPED 40år

Tidsskriftet for universitets- og høgskolepedagogikk UniPed fyller 40 år i 2018, og dette vil bli feiret både med et jubileumsnummer og et jubileumsseminar.

Uniped 40 år - bilde

Jubileumsseminaret arrangeres også som en nettverkssamling for Nasjonalt nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk.

Mer info finner du under fanen Nasjonale konferanser .

 

Invitasjon til bidrag – 7. Nordisk utdanningshistorisk konferanse

Den sjuende nordiske utdanningshistoriske konferansen er lagt til Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Arrangør er Institutt for pedagogikk og livslang læring i samarbeid med Utbildningshistoriska nätverketNordic Journal of Educational History og en nasjonal programkomité.

Arrangørene inviterer til bidrag. Både forslag på hele sesjoner (minimum tre papers) og individuelle innlegg (papers) kan sendes inn. Både avsluttede og pågående forskningsprosjekt er velkomne.

Konferansebidrag skal sendes inn senest 31. januar 2018.

Du finner mer om konferansen under fanen Internasjonale konferanser.

Påminnelse: UH-ped nettverkskonferanse 23.-24.mai 2018 – invitasjon til bidrag

Dato / Sted: 23.-24. mai 2018 Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH), Trondheim

Invitasjon til bidrag:
På vegne av Norsk nettverk i universitets- og høgskolepedagogikk, inviterer Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) i samarbeid med NTNU til bidrag til Nasjonal nettverkskonferanse i universitets- og høgskolepedagogikk.

Tema for konferansen er Rom for læring, og målgruppen for konferansen er ansatte som underviser i universitets- og høgskolesektoren.

Mer om nettverkskonferansen, påmelding og hvordan du sender inn bidrag kan du finne under Nettverkskonferanser.

Vi oppfordrer alle medlemmer om å spre ordet videre i institusjonen.