Nettverkskonferansen 2018 avlyses – ny dato for årsmøte 2018

Kjære medlemmer i Norsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk,

Innen påmeldingsfristens utløp 1. april var kun 41 påmeldt til årets nettverkskonferanse i Trondheim. Dette er alt for få til at konferansen kan arrangeres uten et betydelig underskudd. Dronning Mauds Minne Høgskole, som tok på seg arrangementet, har i samråd med styret i nettverket bestemt å avlyse årets konferanse. Vi beklager sterkt ulemper dette medfører for de som har sagt ja til å bidra med innlegg og for de som er påmeldt. Vi vil også få takke arrangementskomiteen ved DMMH og NTNU for deres arbeid.

Vi må reflektere over hvorfor så få fant tid og interesse for konferansen i år. Har vi markedsført konferansen for dårlig? Er tema og program for perifert for nettverket? Var tidspunkt ugunstig? Har det blitt for mange andre konkurrerende konferanser? Vi foreslår at spørsmålet: «Skal vi fortsette med nasjonale nettverkskonferanser – i så fall når og hvordan?» – settes opp som en drøftingssak på årsmøtet.

Årsmøtet i nettverket skulle arrangeres i forbindelse med konferansen. Styret velger nå å utsette årsmøtet og legge det til Oslo 26.9 – i forbindelse med Jubileumsseminaret for UNIPED 40 år. Vi tenker i utgangspunktet at årsmøtet kan arrangeres fra kl 9 – 11, med en mulighet til forlengelse fra kl 17 hvis det er behov for det. Jubileumsseminaret går fra kl 11 – 17. Innkalling til årsmøte kommer senere.

For de som har interesse for «Rom for læring» så er dette hovedtema for den tyske årlige konferansen for German Society for Research in Higher Education om noen dager, 12 – 13. april: https://www.gfhf2018.de/index.php?page=timetable 

og for Årstämmoseminarium på Akademiska Hus i Stockholm 27. april:

http://www.anpdm.com/newsletterweb/45415D4572444B5F4575464059/43425C477046425F4A7046435B4A71

På vegne av styret,

Ivar Nordmo

styreleder

Reklamer