Julehilsen

Bilde

Utviklingsprogram i UH-pedagogikk

Arbeidsgruppa som har jobbet med utviklingsprogrammet for rekruttering og kompetanseheving i UH-pedagogikk har levert forslaget sitt til styret, og styret har begynt arbeidet med å få på plass kursholdere, referansegruppe, finansieringsmodell og administrativ støtte til piloten av programmet. På denne lenken finner dere arbeidsgruppas forslag. Planen framover er å få etablert en stab av kursholdere. Når denne er på plass vil det bli laget en foreløpig påmelding til programmet med forbehold om at finansieringsmodell og rammer blir klare. En foreløpig påmelding vil også gi staben av kursholdere en indikasjon på interessen for programmet. Det er årsmøtet som må ta endelig stilling til om den finansieringsmodellen som blir lagt til grunn gir grunnlag for oppstart. Det betyr at endelig og bindende påmelding ikke blir gjort tilgjengelig før i slutten av mai.  

Etter hvert som den foreligger mer informasjon vil den bli gjort tilgjengelig her på nettsidene våre. Innspill, kommentarer og spørsmål kan sendes til styret. 

Call for contributions to the 2020 European Learning & Teaching Forum

Her er invitasjonen til å sende inn bidrag til neste års «Learning&Teaching Forum» i regi av EUA (13.-14. februar i Utrecht)

Neste års tema er «Balancing tradition and change»

Bidrag kan også relatere seg til EUAs tematiske fokusgrupper innen learning  & teaching som er:

  • Internationalisation in learning and teaching
  • Evidence-based approaches to teaching
  • Student assessment
  • Curriculum design

Frist er 1. oktober.