KURS I UNIVERSITETSPEDAGOGIKK VED NMBU

Fakultet for realfag og teknologi v/Institutt for lærerutdanning og utdanningsvitenskap ved NMBU inviterer til kurs i universitetspedagogikk for teknisk ansatte, stipendiater, post.docs og administrativt ansatte ved UH-institusjoner i Norge (VU-PPUN300).

Kurset tilbys som et emne, VU-PPUN300 (10 studiepoeng), som vil gå over 3 samlinger i løpet av vår og høst 2023, med følgende kursplan:

  1. samling: 14. – 17. februar 2023: Hvilke mål og metoder kan benyttes i undervisning og læring?
  2. samling: 12. – 14. april 2023: Hvilke teorier og prinsipper kan støtte undervisning?
  3. samling: 15. – 17. november 2023: Hvordan følge opp læring underveis?

Kursavgift: 15.000 NOK.

Mer informasjon finner du i invitasjonen under og på denne lenken. Ønskes mer informasjon om kursets faglige innhold, kan du få dette ved å henvende deg til Linda Godager, e-mail: linda.godager@nmbu.no

Søknadsfrist: 21. november 2022.

Reklame