Konferanse om Studentaktiv veiledning i høyere utdanning 8.desember ved USN

Studentaktiv veiledning i høyere utdanning- å utforske nyskapende, kollektive læringsaktiviteter

På høyere utdanning endrer veiledningsformerne seg i disse årene – forestillinger om hva veiledning er og hvordan veiledning skal formes er i endring. Forestillinger om tidligere tiders veiledning mellom den allvitende vise professoren og den unge novisen viker for kollektive veiledningsformer, der fokus er på kollektiv kunnskap som skapes i samspill.

Se under for mer informasjon.

Reklame