Dagskonferanse –Kvalitet i undervisningen i Høyere utdanning, Høgskolen i Innlandet

Forskningsgruppene Kvalitet i høyere utdanning og Mediepedagogikk ved Høgskolen i Innlandet inviterer til dagskonferanse om didaktikk og utvikling av kvalitet i undervisningen mandag 24. oktober 2022.

 

Tid24. oktober kl. 09:30 – 16:00
StedLillehammer og digitalt
ArrangørMediepedagogikk og Kvalitet i høyere utdanning
Påmelding17.10.2022 via denne lenken

 

Meld. St.16, «Kultur for kvalitet i høyere utdanning» beskriver klare forbedringsområder i sektoren. Eksisterende kunnskap viser at studentene gjennom undervisningen blir for lite engasjert og stimulert til økt egeninnsats og refleksjon. Det fremkommer at undervisningen bærer preg av mye tradisjonell formidling og lite studentaktive læringsformer. Videreutvikling av studentaktive lærings- og vurderingsformer og økt kompetanse i digitale undervisningsformer og audiovisuell formidling i undervisning og læring er derfor strategiske valg i høgskolen sin strategi.

Forskergruppene Mediepedagogikk og Kvalitet i høyere utdanning ønsker med konferansen å bidra til den kollektive samtalen om undervisningskvalitet slik at fremragende undervisning får økt oppmerksomhet og i konferansen vil forskere og fagtilsette fra ulike institusjoner tematisere ulike sider ved undervisningen.

Se denne lenken for program og påmelding

Keynotes:

Dosent Hilde Larsen Damsgaard, USN: «Merittert underviser – fra jeg til vi»

Professor Ane Qvortrup, SDU DK. «Kvalitet i studiemiljøet – hvordan det influerer studerendes engagement»

Høgskolelektor Trine L. Syversen, HINN: «To be, or not to be: en merittert underviser»

Del gjerne med kollegaer som dere tror vil ha glede av å delta.

Kontaktinformasjon

Yvonne Fritze (Mediepedagogikk): Yvonne.Fritze@inn.no

Anne Mette Bjørgen (Mediepedagogikk): Anne.Mette.Bjorgen@inn.no

Odd Rune Stalheim (kvalitet i høyere utdanning): odd.rune.stalheim@inn.no

Reklame