Dagskonferanse –Kvalitet i undervisningen i Høyere utdanning, Høgskolen i Innlandet

Forskningsgruppene Kvalitet i høyere utdanning og Mediepedagogikk ved Høgskolen i Innlandet inviterer til dagskonferanse om didaktikk og utvikling av kvalitet i undervisningen mandag 24. oktober 2022.

 

Tid24. oktober kl. 09:15 – 16:00
StedLillehammer
ArrangørMediepedagogikk og Kvalitet i høyere utdanning

 

Meld. St.16, Kultur for kvalitet i høyere utdanning beskriver klare forbedringsområder i sektoren. Eksisterende kunnskap viser at studentene gjennom undervisningen blir for lite engasjert og stimulert til økt egeninnsats og refleksjon. Det fremkommer at undervisningen bærer preg av mye tradisjonell formidling og lite studentaktive læringsformer. Dette er noe Høgskolen i innlandet har fokus på. Blant annet er videreutvikling av studentaktive lærings- og vurderingsformer og økt kompetanse i digitale undervisningsformer og audiovisuell formidling i undervisning og læring strategiske valg i høgskolen sin strategi.

Forskergruppene Mediepedagogikk og Kvalitet i høyere utdanning ønsker med konferansen å bidra til den kollektive samtalen om undervisningskvalitet slik at fremragende undervisning får økt oppmerksomhet og inviterer herved de som ønsker å presentere på konferansen til å sende inn et sammendrag på inntil 400 ord. Sammendrag sendes på e-post til odd.rune.stalheim@inn.no.

Formatet for presentasjonene vil være 20 min til presentasjon og 10 min til spørsmål og kommentarer.

Viktige datoer:

  • 26. august: Frist for å sende inn abstract
  • 12. september: Tilbakemelding på abstract
  • 03. oktober: Påmeldingsfrist
  • 24. oktober: Konferansen avholdes

Del gjerne med kollegaer som dere tror vil ha glede av å delta.

Kontaktinformasjon

Yvonne Fritze (Mediepedagogikk): Yvonne.Fritze@inn.no

Anne Mette Bjørgen (Mediepedagogikk): Anne.Mette.Bjorgen@inn.no

Odd Rune Stalheim (kvalitet i høyere utdanning): odd.rune.stalheim@inn.no