Årsmøte i UH-ped-nettverket 25.april

blurred in seminar room stock photo

Styret i UH-ped-nettverket ønsker dere velkommen til årsmøte 25.april kl.10.00-17.00 på BI, Oslo. Dagen er delt i to med årsmøte før og et faglig seminar etter lunsj. Det er lagt opp til middag på kvelden for de som ønsker å delta på det. Nærmere informasjon med program og påmelding kommer.

Nettverket representerer alle UH-ped-miljøer i Norge, og ønsker dine innspill både til saker til årsmøtet og saker styret kan jobbe med i neste styreperiode. Innspill til saker kan sendes til inger.c.erikson@bi.no. I tillegg trenger valgkomiteen forslag til nye styremedlemmer, så send gjerne en e-post med kandidater til anne.kristin.ronsen@hvl.no, dagrun.engen@ntnu.no eller sigrid.gjotterud@nmbu.no.

Hver institusjon har én stemme i nettverket. Vi ber om at alle kontaktpersoner på forhånd avklarer hvem som skal stemme for sin institusjon og sender en egen e-post med informasjon om dette til inger.c.erikson@bi.no. Merk e-posten Stemmeberettiget årsmøte 2022. 

Mvh,

Styret

Reklame