Stipendiat tilknytt prosjektet «Den Gode Studentopplevelsen»

Ved Senter for profesjonsstudier (SPS) er ei fireårig stilling som ph.d.-stipendiat med 25% pliktarbeid ledig på eit følgjeforskingsprosjekt som er tilknytt Den Gode Studentopplevelsen (DGS)

https://www.oslomet.no/om/ledige-stillinger/stipendiat-tilknytt-prosjektet-den-gode-studentopplevelsen

Søknadsfrist 15.09.2021