Sommerhelsing fra styret

Styret har nå sittet sammen i to dager og lagt en plan for arbeidet framover. Vi har ambisjoner for arbeidet med nettverket, både på kort og lang sikt. På kort sikt har vi arbeidsprogrammet som ble presentert på årsmøtet.

UH-pedskolen starter opp i månedsskiftet august/september. Det vil komme ny utlysning for stimuleringsmidler og vi håper flere vil søke om slike midler. Vi har også planlagt to temaseminarer hvert semester. Det første blir arrangert fredag 29.oktober kl.14-15 (på Zoom) med tema UH-ped i organisasjonen. Invitasjon kommer senere, men sett gjerne av tidspunktet allerede nå. Vi skal sette ned en gruppe som skal komme med forslag til nye vedtekter på årsmøtet i 2022, Patric Wallin vil lede arbeidet, Hege Hermansen fra styret vil også delta, og vi har noen navn på blokka fra nettverket til å delta i dette arbeidet.

Patric Wallin er nå leder av nettverket, mens Inger Carin Erikson er nestleder. Dag Husebø har ansvar for økonomien, og Odd Rune Stalheim tar seg av nettsidene. Robert Isaksen er vår representant inn i redaksjonskomiteen til Uniped.

På lang sikt ønsker vi at nettverket og nettverkets kompetanse skal bli mer synlig i UH-Norge. Vi har noen ideer om hvordan vi skal jobbe mot dette målet, og tar noen steg av gangen.

Vi ønsker også engasjement fra medlemmene i nettverket. Søk om stimuleringsmidler, ta kontakt med ideer og forslag til temaseminarer og hvordan vi kan synliggjøre UH-ped-kompetansen i større grad. Ta gjerne også kontakt om det er temaer dere ønsker å diskutere på tvers i nettverket, så kan vi ta med innspillene til arbeidet med en fysisk samling knyttet til årsmøtet i 2022.

God sommer!

Patric Wallin, Leila Ferguson, Hege Hermansen, Robert Isaksen, Inger Carin Erikson, Odd Rune Stalheim, Dag Husebø
Reklame