Ledig stilling som Professor innen digitalisering av utdanning (OsloMet)

Ved OsloMet er det ledig en fast 100% stilling som professor innen digitalisering av utdanning. Stillingen er tilknyttet Senter for profesjonsstudier som skal utvikle studier av profesjoner som et tverrvitenskapelig forskningsfelt.

Søknadsfrist: 5. april 2021