Hva brenner du for?

Nettverket representerer de aller fleste UH-ped-miljøer i Norge, og ønsker dine innspill både til saker til årsmøtet og saker styret kan jobbe med i neste styreperiode. 

Vi er spesielt interessert i forslag til samarbeid innad i nettverket, hvor vi kan bruke hverandre til å bli bedre. 

Send dine innspill til anne.kristin.ronsen@hvl.no senest mandag 8.mars.

Reklame