Forskning om högre utbildning — påminnelse om call for papers

Högskolepedagogiskt centrum vid Örebro universitet och tidskriften Högre utbildning inbjuder till den andra konferensen på temat Forskning om högre utbildning som går av stapeln den 19–20 maj 2021. Konferensen kommer att vara helt digitalt.

Keynotes på konferensen är Tone Dyrdal Solbrekke, professor i pedagogik vid Universitetet i Oslo och gästprofessor vid Örebro universitet, och Sharon Rider, professor i filosofi vid Uppsala universitet. 

Mer information om huvudtalarna, respondenter och planerade seminarier under konferensen finns nu på konferensens webbplats, www.oru.se/fhu2021

Du hittar även call for papers på www.oru.se/fhu2021. Bidrag kan ges på svenska, norska, danska eller engelska och tas emot via webben fram till den 15 januari 2021.