Valgkomiteen ønsker forslag til kandidat til styret

Universitets og høyskolepedagogiske spørsmål er stadig i vinden – og vi ønsker kontakt med personer som ønsker å engasjere seg i feltet!

Vi i valgkomiteen for UHped-nettverkets sitt styre (Tjalve Gjøstein Madsen, Cecilie Enqvist-Jensen og Trine Fossland) ønsker å komme i kontakt med aktuelle kandidater som har en del på hjertet i universitets- og høyskolepedagogiske saker og som kan ha lyst til å sitte styret i det nasjonale UHped-nettverket. Både styret og valgkomiteen er opptatt av å få en bredest mulig representasjon, så vi oppfordrer særlig representanter fra høyskoler om å melde fra om de ønsker å stille til valg. Det å sitte i et slikt styre innebærer noen nettmøter i løpet av et halvår, gjennomføring av årsmøte og noen utvalgte arrangementer (i har brukt å ha en større eller mindre konferanse annen hvert år- ofte i forbindelse med årsmøte). Selv har jeg sittet i mange perioder i styret og kan anbefale det på det varmeste! Det er spennende å diskutere «fellesanliggender» på tvers av institusjoner og fagfelt – i tillegg til å få være med å påvirke sentrale saker som er viktige for sektoren.

Så – løp til maskinen og meld fra om deg selv eller en kollega du tenker absolutt kunne egnet seg å bli spurt om en slik oppgave!

Ta kontakt med en eller flere av oss for å komme med forslag,

Tjalve.Gjostein.Madsen@hvl.no

Cecilie.Enqvist-Jensen@usn.no

Trine.fossland@uit.no