Ph.d.-kurs «Praksisnær forskning og utviklingsarbeid» ved INN

Ph.d.-kurset «Praksisnær forskning og utviklingsarbeid» er et kurs for stipendiater og førstelektorkandidater, og personer ansatt i høyere utdanning og med interesse for å komme i gang med meritterende arbeid.

Kurset har seks obligatoriske samlingsdager fordelt på tre samlinger fra mai til desember 2019. Det forutsettes at deltakerne utfører et prosjekt som er avgrensbart og mulig å rapportere fra i løpet av kurset.

Målet med kurset er å fremme arbeidet med å forske i og på egen virksomhet slik at studenter og ansatte får mer engasjement og delaktighet i utdanningen.

Mer informasjon finner du under fanen Aktuelle kurstilbud.

Reklamer