Invitasjon til bidrag – 7. Nordisk utdanningshistorisk konferanse

Den sjuende nordiske utdanningshistoriske konferansen er lagt til Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Arrangør er Institutt for pedagogikk og livslang læring i samarbeid med Utbildningshistoriska nätverketNordic Journal of Educational History og en nasjonal programkomité.

Arrangørene inviterer til bidrag. Både forslag på hele sesjoner (minimum tre papers) og individuelle innlegg (papers) kan sendes inn. Både avsluttede og pågående forskningsprosjekt er velkomne.

Konferansebidrag skal sendes inn senest 31. januar 2018.

Du finner mer om konferansen under fanen Internasjonale konferanser.

Reklamer