Jubileumsseminar UNIPED 40år

Tidsskriftet for universitets- og høgskolepedagogikk UniPed fyller 40 år i 2018, og dette vil bli feiret både med et jubileumsnummer og et jubileumsseminar.

Uniped 40 år - bilde

Jubileumsseminaret arrangeres også som en nettverkssamling for Nasjonalt nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk.

Mer info finner du under fanen Nasjonale konferanser .

 

Reklamer

Invitasjon til bidrag – 7. Nordisk utdanningshistorisk konferanse

Den sjuende nordiske utdanningshistoriske konferansen er lagt til Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Arrangør er Institutt for pedagogikk og livslang læring i samarbeid med Utbildningshistoriska nätverketNordic Journal of Educational History og en nasjonal programkomité.

Arrangørene inviterer til bidrag. Både forslag på hele sesjoner (minimum tre papers) og individuelle innlegg (papers) kan sendes inn. Både avsluttede og pågående forskningsprosjekt er velkomne.

Konferansebidrag skal sendes inn senest 31. januar 2018.

Du finner mer om konferansen under fanen Internasjonale konferanser.

Nettverkskonferanse AVLYST!

Dato / Sted: 23.-24. mai 2018 Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH), Trondheim

Invitasjon til bidrag:
På vegne av Norsk nettverk i universitets- og høgskolepedagogikk, inviterer Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) i samarbeid med NTNU til bidrag til Nasjonal nettverkskonferanse i universitets- og høgskolepedagogikk.

Tema for konferansen er Rom for læring, og målgruppen for konferansen er ansatte som underviser i universitets- og høgskolesektoren.

Mer om nettverkskonferansen, påmelding og hvordan du sender inn bidrag kan du finne under Nettverkskonferanser.

Vi oppfordrer alle medlemmer om å spre ordet videre i institusjonen.